Naheffingsaanslagen vernietigd wegens gegrond beroep op vertrouwensbeginsel

X verricht digitale diensten o.a. met betrekking tot films en televisieprogramma’s. Van 2009 tot en met 2012 is hij voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen uitgegaan van indeling in sector 43: zakelijke dienstverlening. De Belastingdienst heeft naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd omdat zij van mening is dat X moet worden ingedeeld in sector 54: culturele instellingen. De vraag is of de naheffingsaanslagen loonheffing over 2009 tot en met 2012 terecht zijn. In tegenstelling tot Rechtbank Noord-Holland is het Hof van oordeel dat X aan het eerdere boekenonderzoek redelijkerwijs het vertrouwen kon ontlenen dat hij op de juiste wijze de premies werknemersverzekeringen berekende en dus ook van de juiste sectorindeling uitging. De expliciete vermelding destijds dat de premies werknemersverzekeringen juist zijn berekend en ingehouden, is niet voor een andere uitleg vatbaar. X heeft in de discussie met de Belastingdienst steeds het standpunt ingenomen dat hij digitale diensten verricht, die weliswaar toevallig met films te maken hebben, maar zich in feite niet onderscheiden van andere technische diensten, zodat zij als zakelijke dienstverlening kunnen worden gekwalificeerd. Het Hof acht aannemelijk dat X en zijn accountant steeds te goeder trouw zijn uitgegaan van sectorindeling 43, en dat X zich volkomen verrast voelde toen de Belastingdienst hem in 2013 mededeelde dat die indeling onjuist was. Bovendien acht het Hof de materie van de sectorindeling voor de sociale verzekering niet zo simpel dat het X duidelijk geweest moet zijn dat zijn standpunt onjuist was (Hof Amsterdam 19 september 2017, nr. 16/00386 t/m 16/00389).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie