Niet verplicht verzekerd

De freelance werkende vrouwen die erotisch getinte video- en telefoondiensten vanuit huis aanbieden op de website van X zijn niet in dienstbetrekking bij X. Zij zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Actualiteit

X biedt op een internetplatform erotische diensten aan van freelance werkende vrouwen (‘agents’). Zij verzorgt de marketing en regelt de computertechniek. X exploiteert 0906-telefoonnummers en biedt de agents de mogelijkheid om vanuit huis ‘erotisch getinte’ video- en telefoondiensten aan te bieden op haar website, waar klanten tegen betaling de agents kunnen zien en met hen kunnen bellen, sms’en of chatten. Een deel van het daarvoor door de klanten betaalde bedrag betaalt zij door aan de agents, die de klanten niet rechtstreeks kunnen aanspreken.

Er bestaat overeenstemming over het feit dat de agents wegens het ontbreken van een gezagsrelatie, niet in dienstbetrekking zijn bij X. De Belastingdienst heeft beschikkingen afgegeven, inhoudende dat de agents verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Hof Amsterdam heeft de beschikkingen vernietigd. Het Hof meent dat er alleen een arbeidsverhouding in de zin van art. 5a Rariteitenbesluit bestaat als zij maatschappelijk gelijk kan worden gesteld met een civielrechtelijke dienstbetrekking, nu die eis wordt gesteld in de delegerende formele wet (art. 5 WAO/WW/ZW). De rechtsverhouding tussen de agents en X wijkt volgens het Hof op essentiële punten zodanig af van wat gebruikelijk is bij een dienstbetrekking, dat zij maatschappelijk niet gelijk kan worden gesteld met een dienstbetrekking. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel en verklaart onder verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond. Het betoog dat het Hof met de maatschappelijke vergelijkbaarheidstoets ten onrechte een eigen toets zou hebben aangelegd, acht de Hoge Raad onjuist. De rechter moet juist nagaan of de gedelegeerde AMvB-gever binnen zijn aan hem door de formele wetgever gedelegeerde bevoegdheid is gebleven (Hoge Raad 27 mei 2022, nr. 21/03943, ECLI:NL:HR:2022:772).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses & Actualiteiten Sessies zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 20 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas