Niet verzekerd voor volksverzekeringen

Een inwoner van Nederland die in Duitsland werkzaam is in een mini-job is niet verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft aan X ouderdomspensioen toegekend. Daarop is een korting toegepast omdat hij gedurende een aantal jaren niet verzekerd is geweest voor de AOW.  In die jaren werkte X als zogeheten ‘geringfügig Beschäftigte’ (mini-job) in Duitsland. Bij een dergelijk dienstverband wordt minder dan een bepaald aantal dagen in een tijdvak gewerkt. Een dergelijke werknemer is in Duitsland niet verzekerd voor de sociale verzekeringen. De vraag is of het EU recht verplicht om AOW rechten toe te kennen over de periode waarin in Duitsland is gewerkt. De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Naar aanleiding van de beantwoording van deze prejudiciële vragen oordeelt de Hoge Raad dat Nederland als woonland niet verplicht is om werknemers als verzekerde aan te merken over de periode waarin zij onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheidswetgeving van de werklidstaat. In het onderhavige geval heeft Giessen geen recht op toeslag op zijn ouderdomspensioen over die periode. Deze toeslag is afhankelijk van de verzekeringsplicht van zijn echtgenote voor de AOW die is gekoppeld aan haar premieplicht. Daarvan was in die periode is geen sprake (Hoge Raad 24 januari 2020, nr. 16/03746 bis).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Maandag 30 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie