Nieuwe maatregelen Participatiewet en Wet banenafspraak

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om tot verdere vereenvoudigingen te komen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben geregeld voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de banenafspraak. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de voorwaarden rond gedetacheerd werk voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief uitpakken. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalt dat Wsw-detacheringen slechts meetellen als gemeenten hier een nieuwe beschutte werk-plek voor in de plaats stellen. Staatssecretaris Klijnsma wil wettelijk gaan regelen dat gemeenten verplicht beschutte werkplekken aanbieden, als uit onderzoek van de Inspectie SZW (te verwachten voor de zomer) blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen. De staatssecretaris stuurt ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden nagegaan om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de inkopende werkgever. Een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen is via de zogenoemde ‘praktijkroute’: als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld, meldt de staatssecretaris. In het najaar zijn deze gegevens beschikbaar. Omdat deze vereenvoudiging hoe dan ook wetswijziging vergt, worden de voorbereidingen hiervoor alvast in gang gezet.

Informatie

  • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas