Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, voor onder andere indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat is de hoofdregel. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

Dit geldt ook in geval van een fusie van pensioenfondsen.

Er mag alleen toekomstbestendig worden geïndexeerd. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Met dit voorstel kan bepaalde specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Hierdoor is het mogelijk bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, zodat het voor sociale partners gemakkelijker wordt om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had.

Een van de randvoorwaarden is dat een fonds maximaal 10 jaar mag afwijken van de indexatieregels. En dat de groep die een verhoogde indexatie krijgt duidelijk is afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan, teneinde de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties te verdelen. Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd om vervolgens in werking te treden.

Informatie

  • Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 28 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas