Nieuwe werknemers een andere pensioenregeling: toegestaan?

Het komt nogal eens voor dat er een knip wordt gezet: oude werknemers houden hun pensioenregeling en werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden krijgen een andere pensioenregeling.

Aan het College voor de Rechten van de Mens (oude Commissie Gelijke Behandeling) werd de vraag voorgelegd of er sprake is van ongelijke behandeling.

De casus die werd voorgelegd werd niet als ongelijke behandeling beoordeeld. En is dus toegestaan.

In het overleg met de werkgever, als deze de pensioenregeling wil versoberen, kan dit mogelijk helpen.

3 oktober 2016 oordeelde de Commissie over de door de werknemersvertegenwoordiging van Shell aangespannen casus. De werknemersvertegenwoordigers vroegen zich af of Shell verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door nieuwe werknemers die na 30 juni 2013 in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling te geven in plaats van een gegarandeerd pensioen (eerst eindloon later middelloon).

Het bezwaar van de werknemersvertegenwoordigers was erop gebaseerd dat nieuwe werknemers jonger zijn (en in de toekomst wordt het verschil natuurlijk alleen maar groter) dan de bestaande groep werknemers.

Bij beschikbare premie lopen werknemers beleggingsrisico’s, rente risico en langlevenrisico. Bij middelloon niet. En levert beschikbare premie dus een ander pensioen op dan bij middelloonpensioen.

De Commissie erkent dat er sprake is van een significant leeftijdsverschil tussen groepen en dat er sprake is van een andere pensioenregeling. De Commissie stelt zich de vraag of er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Criteria hiervoor zijn:
Is het onderscheid objectief gerechtvaardigd?
Zijn de middelen om dit doel te bereiken passend?
Zijn de middelen om dit doel te bereiken noodzakelijk?

Shell wilde de pensioenregeling veranderen om de volgende redenen:

 • De bestaande pensioentoezegging voor de werknemers handhaven;
 • (sterk) wisselende kosten voorkomen;
 • Voor nieuw personeel een adequate pensioenregeling.

Het college oordeelt dat Shell de pensioenregeling voor de medewerkers respecteert en risico’s wil beperken en dat dit voldoende zwaarwegend is. Het doel is dus legitiem;

Het doel kan bereikt worden met het gekozen middel, dus passend;

Dan blijft de vraag over of dit ook noodzakelijk is?

De Commissie stelt zich de vraag of er een ander middel is. Als nieuwe medewerkers ook de middelloonpensioenregeling zouden krijgen, dan beperkt Shell haar risico’s niet.

De Commissie erkent dat een beschikbare premieregeling voor de werknemers meer risico met zich meebrengt, maar Shell heeft een maximale staffel aangeboden en dus een kwalitatief goede nieuwe pensioenregeling. De Commissie vindt dit adequaat. De Commissie oordeelt derhalve dat de gekozen constructie objectief gerechtvaardigd is.

Informatie

 • De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 27 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie