No-risk-polis

Uit onderzoek van UWV blijkt dat veel werkgevers geen gebruik maken van de no-riskpolis en daardoor  looncompensatie bij ziekte van een arbeidsbeperkte mislopen.

 

Het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en minder dan 35 procent arbeidsongeschikten is door UWV onderzocht. 

 

Om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het aan het werk komen en te blijven, bestaan er diverse regelingen, instrumenten en voorzieningen. Een van de financiële regelingen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen is de no-riskpolis. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever financiële compensatie ontvangt als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt. Bij ziekte krijgt zo’n werknemer een Ziektewetuitkering van UWV die de werkgever in mindering kan brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. 

 

Voor de werkgever is er een advieswijzer op uwv.nl die inzicht geeft welke regelingen van toepassing zijn (waaronder de no-riskpolis) wanneer de werkgever iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat.  

 

Bij de beoordeling van het recht op WIA is geregeld dat de werknemer mondeling geïnformeerd wordt door de arbeidsdeskundige over de no-riskpolis, maar is er tot nu toe in de toekenningsbeschikking geen passage opgenomen over de no-riskpolis. In de afwijsbeschikking (minder dan 35 procent arbeidsongeschikt) is wel een passage opgenomen over de no-riskpolis. 

 

Als de uitkomst van de aanvraag beoordeling arbeidsmogelijkheden is dat de betrokkene nog arbeidsmogelijkheden heeft, zal hij vaak een indicatie banenafspraak krijgen (hij valt daarmee onder de no-riskpolis) en draagt UWV hem over aan de gemeenten. 

 

Om een beroep te kunnen doen op de no-riskpolis moet de werkgever op de hoogte te zijn van het feit dat een werknemer hiervoor in aanmerking komt. Dit kan hij niet zelf bij UWV opvragen. Hij wordt hierover alleen geïnformeerd door UWV indien de WIA aanvraag van een eigen werknemer tot een afwijzing heeft geleid.  

 

De werknemer moet de werkgever daarom op diens verzoek laten weten dat hij of zij onder de no-riskpolis valt, voor zover de werknemer zelf weet of hij onder de no-riskpolis valt. De werknemer hoeft dit niet te doen in de eerste twee maanden van het dienstverband (proeftijd). Als het iemand betreft uit het doelgroepregister, kan de werkgever wel weten dat er een no-riskpolis is. De werkgever kan het doelgroepregister raadplegen als hij overweegt iemand met deze status in dienst te nemen. 

 

Als de werknemer ziek wordt, dan moet de werkgever dit binnen zes weken doorgeven aan UWV, bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Het is belangrijk dat de ziekmelding op tijd gebeurt, anders volgt een boete van maximaal € 455.  

 

Als de werkgever de werknemer niet heeft ziek gemeld binnen zes weken en hij is inmiddels beter, dan kan de werkgever de ziekmelding gelijk met de betermelding doen binnen twee dagen nadat de werknemer zich beter heeft gemeld.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie