Novelle pensioenwetsvoorstel met nettolijfrentespaarvariant

Op 18 december 2013 is een nieuw Pensioenakkoord bereikt. In de bijlage bij de brief van diezelfde datum is aan de Tweede Kamer een brief verzonden met wijzigingsvoorstellen. Die voorstellen hebben onder meer betrekking op de opbouw- en premiepercentages voor de fiscale behandeling van pensioenen (2e en 3e pensioenpijler), de introductie van een zogenoemde 'netto-optoppingslijfrente' (boven € 100.000) op vrijwillige basis en de versterking van de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel om een pensioen op te bouwen (EK 33.610, nr. I).

In vervolg daarop is op 20 januari 2014 een novelle bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel betreft een wijziging van het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen' (EK 33.610) dat momenteel in de Eerste Kamer wordt aangehouden. Het nieuwe wetsvoorstel is de uitwerking van de brief van 18 december 2013 en regelt onder meer de aanpassing van de opbouw- en premiepercentages van het Witteveenkader en de introductie van een (vrijwillige) spaarfaciliteit voor inkomens boven de aftoppingsgrens van € 100.000 middels een nettolijfrentevariant.

Op basis van deze nieuwe spaarfaciliteit is de waarde van een aanspraak op een nettolijfrente vrijgesteld in box 3, terwijl de uit die aanspraak voortvloeiende uitkering niet belast is in box 1.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas