Observatie van ziekgemelde medewerkster

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde over de rechtmatigheid van een observatie door een bedrijfsrecherche bureau van een ziekgemelde medewerkster.

Een verzorgende in dienst van den Zorggroep meldt zich ziek vanwege een hernia. Ze blijft lange tijd ziek. De Zorggroep neemt contact op met een bedrijfsrecherchebureau en sluit een overeenkomst met als opdracht ‘onderzoek vermoeden verzuimfraude’ na signalen dat de medewerkster ondanks haar ziekte toch werkzaamheden zou verrichten.

Het recherchebureau verricht verkort observaties bij de woning en de tuin van de werkneemster. Die tuin is gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk als ‘theetuin’. Ze verkoopt en serveert daar thee, koffie en gebak aan bezoekers. Het bureau levert een verslag van de observaties inclusief snapshots van de gemaakte videobeelden.

De medewerkster wordt op staande voet ontslagen. Ze heeft volgens de werkgever ondanks eerdere waarschuwingen, een loonsanctie en een deskundigenoordeel geen gehoor gegeven aan verstrekte redelijk instructies/opdrachten voor controle van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. De medewerkster doet voor de rechter een beroep op schending van haar privacy en stelt daardoor schade te hebben geleden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt voorop dat het IVBP en EVRM en ook de Grondwet niet beogen om absolute bescherming te bieden tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. De observatie is een inbreuk, maar van belang is dan of de inbreuk en vastlegging daarvan nog paste binnen de privacyregelgeving. Het recherchebureau had alle van belang zijnde vergunningen en houdt zich aan de Privacy gedragscode voor die sector. De observatie had een gerechtvaardigd doel en was in lijn met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. De contacten tussen werkgever en werknemer waren verstoord, de observatie was kort en vanuit een auto. Daar waar het privégedeelte van de tuin is geobserveerd was die ook vanuit de openbare weg eenvoudig zichtbaar. Er is dan ook geen onrechtmatige inbreuk geweest van de persoonlijkse levenssfeer van werkneemster. Dat het onderzoek een grote impact heeft gehad en ze het onderzoek als zeer onheus en diep kwetsend heeft ervaren maakt dat niet anders.

Informatie

  • Inkomen
  • Donderdag 13 augustus 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas