OFM 2017; codificatie beleid inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekeringen

Een van de voorwaarden om een vrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een KEW, een SEW, een BEW of een zogenoemde Brede Herwaarderingskapitaalverzekering is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premie moet zijn voldaan, dan wel bedragen moeten zijn overgemaakt. In een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving zijn de hiervoor genoemde termijnen - de zogenoemde tijdklemmen - in bepaalde situaties buiten toepassing verklaard. Het betreffende onderdeel uit het beleidsbesluit van 17 december 2014 wordt met het op 20 september 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel 'Overige fiscale maatregelen 2017' OFM 2017) gecodificeerd. De goedkeuring is opgenomen in onderdeel 4.7 van het besluit 17 december 2014, nr. BLKB2014/2168M.

Omdat in de praktijk is gebleken dat de reikwijdte van de goedkeuring niet altijd toereikend is en het ook in bepaalde andere gevallen gewenst is eerder dan na de termijn van 15 of 20 jaar met behoud van de vrijstelling tot afkoop over te kunnen gaan, is de codificatie deels breder dan in het besluit en is ook de situatie van verkoop van de eigen woning meegenomen.

Vanwege het ook in laatstgenoemde situatie vervallen van de tijdklemmen, wordt tegelijkertijd een andere goedkeuring op dit terrein gecodificeerd, zij het in gewijzigde vorm. Het betreft het voorkomen van verlies van (een deel van) de vrijstelling bij afkoop van een kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen. Deze goedkeuring is opgenomen in onderdeel 4.6 van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB2014/1763M.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Maandag 26 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie