Ombudsman Pensioenen: Aanpassing formulieren uitruil partnerpensioen noodzakelijk

Sinds 2002 bestaat een wettelijk recht op uitruil van partnerpensioen. Als een pensioenregeling voorziet in een ouderdoms- en partnerpensioen op opbouwbasis heeft de (gewezen) deelnemer in ieder geval bij pensionering het recht om in plaats van partnerpensioen te kiezen voor één van de volgende wijzigingen van het ouderdomspensioen:

 1. Een hoger ouderdomspensioen
 2. Een eerder ingaand ouderdomspensioen of 
 3. Een hoger en een eerder ingaand ouderdomspensioen

 Dit wettelijk recht op uitruil geldt voor de opbouw die sinds 1 januari 2002 heeft plaatsgevonden en mits de echtgenoot/partner hiermee instemt.

Een dergelijke uitruil is echter niet zonder gevolgen. Daarom pleit de Ombudsman Pensioenen voor een aanpassing van het formulier waarmee de partner blijk geeft van instemming met de uitruil.

Gevolg van uitruil

Partners moeten zich goed realiseren wat de gevolgen van deze uitruil zijn. Op het eerste gezicht is een hoger ouderdomspensioen aantrekkelijk. Zeker als het tweeverdieners betreft, die elk een eigen pensioen opbouwen en goed voor zichzelf kunnen zorgen, mocht de ander komen te overlijden. Maar dat geldt dus niet voor iedereen. Keerzijde van een hoger ouderdomspensioen is dat bij overlijden van de pensioengerechtigde geen recht op partnerpensioen bestaat. Met andere woorden, na uitruil bedraagt het partnerpensioen € 0.              

Dagelijkse praktijk

De Ombudsman Pensioenen geeft aan regelmatig klachten van partners te ontvangen die zeer verbaasd zijn dat zij geen partnerpensioen krijgen uitbetaald na het overlijden van hun echtgenoot/partner. Waarom dit zo is, blijkt uit het formulier dat de pensioenuitvoerder heeft ontvangen, waarop de beide partners hebben getekend voor de uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen.

Als partners hiermee worden geconfronteerd, komt regelmatig naar voren dat niet goed werd begrepen waarvoor hij of zij nu eigenlijk had getekend. De Ombudsman Pensioenen wijt deze gang van zaken aan de gebrekkige communicatie die voortvloeit uit de wijze waarop het formulier is ingericht, zodat onduidelijk is waar een bedrag van € 0 nu bij hoort.

Bij pensionering wordt alleen de aanstaande pensioengerechtigde door de pensioenuitvoerder geïnformeerd. Volgens de Ombudsman Pensioenen zou het niet misstaan ook de echtgenoot/partner te benaderen.

Daarnaast doet de Ombudsman Pensioenen een dringend verzoek aan de pensioenuitvoerders om per omgaande het formulier dat moet worden getekend bij een uitruil zodanig aan te passen dat direct boven de handtekening van de echtgenoot/partner staat: “Als u hier uw handtekening zet betekent dit, dat u geen partnerpensioen krijgt als …. (naam invullen van deelnemer)…. overlijdt. U krijgt na dat overlijden 0 euro aan pensioen.”

Nog mooier zou zijn als de pensioenuitvoerder na ontvangst van het uitruilformulier de keuze van de echtgenoot/partner nog even verifieert om helemaal zeker te zijn.  

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Pensioen Varia
 • Donderdag 11 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas