Ombudsman Pensioenen in Code Pensioenfondsen

"Op 1 maart jl. is de Code Pensioenfondsen iets aangepast. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben namelijk besloten de Ombudsman Pensioenen op te nemen in de Code.

Twintig jaar geleden is de Ombudsman Pensioenen in het leven geroepen als onafhankelijke instelling die oordeelt over klachten en geschillen van burgers bij de uitvoering van de pensioenregelingen. De Ombudsman Pensioenen heeft zich in de ogen van de STAR en de Pensioenfederatie meer dan bewezen. Alhoewel bijna alle pensioenfondsen de Ombudsman Pensioenen hebben erkend, is er geen verplichting om die te erkennen. Toch menen de Pensioenfederatie en De STAR dat de Ombudsman thuishoort in de Code Pensioenfondsen.

Het principe van ‘pas toe of leg uit’ geldt nu ook bij de Ombudsman Pensioenen. Dit betekent dat als een pensioenfonds de Ombudsman Pensioenen niet heeft erkend, bijvoorbeeld omdat het fonds een ander onafhankelijk geschillenorgaan gebruikt, dit moet worden uitgelegd in het jaarverslag.

De aanpassing is opgenomen in bijgaand addendum bij de Code."

Informatie

 • Toezicht, Governance, Pensioen Algemeen
 • Maandag 11 april 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie