Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de vraag beantwoord of na een onderbreking de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw voortgezet kan worden. Het antwoord hierop is nee. Niet alleen dient de voortzetting direct aan te vangen, het dient ook onafgebroken te zijn.

Het volledige antwoord luidt: De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van het besluit 'Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag' (besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M, Stcrt. 2012, nr. 9044). Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.

Commentaar

Op zich is dit niet onlogisch. Het blijft immers een faciliteit dat formeel niet kan op basis van de werkgever/-nemergedachte. Als de voortzetting direct dient aan te vangen dan is het ook logisch dat de voortzetting - gedurende maximaal 10 jaar - onafgebroken is. Immers, dat geldt normaliter ook voor een werknemer die in dienst is (gebleven).

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 17 augustus 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie