Onderneming en toch een ww uitkering

De ww gerechtigde kan in de start periode van zijn onderneming een ww uitkering behouden. De uitkering wordt als voorschot betaald. 70% van de inkomsten van de ondernemer worden in mindering gebracht op de uitkering. Een ww gerechtigde die vanuit een uitkeringssituatie een eigen onderneming startte, moest een deel van de ww uitkering over de startperiode terugbetalen. In een procedure werd de hoogte van het terug te betalen bedrag op basis van het vast te stellen inkomen bepaald. De ondernemer stelde dat uitgegaan moest worden van de belastbare winst (winst na toepassing van de ondernemersaftrek). De UWV regeling bepaalt dat de belastbare winst moet worden verhoogd met de ondernemersaftrek. De CRvB oordeelde dat het UWV mogelijk de ondernemer in verwarring heeft gebracht omdat het UWV niet expliciet heeft medegedeeld dat de ondernemersaftrek onderdeel van het inkomen vormde. Toch is de ondernemersaftrek terecht als onderdeel van het inkomen beschouwd dat in mindering van de ww uitkering komt. Dit is geregeld in het Inkomensbesluit Werkloosheidswet, waarin is bepaald dat het inkomen de belastbare winst uit onderneming vermeerderd met de ondernemersaftrek is. Eerder heeft de CRvB geoordeeld dat dit ook geldt wanneer niet expliciet in een besluit of brochure is vermeld dat de belastbare winst moet worden vermeerderd met de ondernemersaftrek.

Informatie

 • De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 10 februari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie