Ongehuwd samenwonende DGA’s met pensioen in eigen beheer lopen groot risico bij einde partnerschap

Bent u DGA, woont u ongehuwd samen met uw partner én heeft u een pensioen in eigen beheer? Dan is deze bijdrage voor u bedoeld!

Bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is wettelijk geregeld dat de opgebouwde pensioenrechten moeten worden verevend (Wet pensioenverevening bij echtscheiding). De ex-partner kan aanspraak maken op een deel van de opgebouwde pensioenrechten (50%) en op het voor hem/haar opgebouwde  partnerpensioen. In veel gevallen levert dit aanzienlijke problemen op voor de BV van de DGA.

Voor u als ongehuwd samenwonende DGA is deze Wet pensioenverevening bij echtscheiding niet van toepassing en u heeft dus nergens last van…, tenzij u een pensioenovereenkomst heeft die gelijk is aan de modelpensioenregeling van de fiscus…

Probleem 1:

In artikel 11 onderdeel d van de modelpensioenovereenkomst staat:
“Indien werknemer en zijn partner, met wie hij een gezamenlijke huishouding voerde, niet langer duurzaam samenleven zal overeenkomstig het voorgaande een aanspraak op bijzonder partnerpensioen worden vastgesteld.”

Met andere woorden: hoewel de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding niet van toepassing is op ongehuwd samenwonenden, krijgt de ongehuwde ex-partner toch recht op het ten behoeve van haar opgebouwde partnerpensioen.

Daarbij komt dat de ex-partner volgens de geldende rechtspraak van de BV kan vorderen dat deze de pensioenrechten onder brengt bij een professionele verzekeringsmaatschappij. Dat kost de BV in veel gevallen duizenden euro’s!

Met andere woorden: de ex-partner krijgt pensioenrechten en de BV is verplicht dit extern te verzekeren.

Probleem 2:

Het eerste probleem is al vervelend. Het wordt nog vervelender voor de BV aangezien de rechten van de ex-partner ook nog geïndexeerd moeten worden, en die indexatierechten ook moeten worden afgestort bij de verzekeringsmaatschappij. Dit indexatierecht voor de ex-partner zorgt ervoor dat het bedrag dat de BV moet afstorten veel hoger is dan de voorziening die zij heeft gevormd voor het partnerpensioen.

Oplossing:

Deze problemen zijn goed te voorkomen en/of te repareren. De Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding is immers niet van toepassing op de ongehuwd samenwonende DGA. De verplichting ontstaat door artikel 11 onderdeel d van de pensioenovereenkomst, waarin aan de ongehuwde ex-partner gelijke rechten worden toegekend. Ken deze rechten niet toe, en het probleem doet zich niet voor.

Indien u besluit de pensioenovereenkomst aan te (laten) passen, besteedt dan ook aandacht aan al die andere factoren die vaak wel in de pensioenovereenkomst zijn opgenomen maar waarvoor eigenlijk geen goede reden bestaat. Ik noem onder meer: arbeidsongeschiktheidspensioen, voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, nabestaandenoverbruggingspensioen en indexatierechten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 31 augustus 2011

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie