Online broker mag na Wwft-onderzoek klantrelatie beëindigen

Een online broker heeft een klantrelatie beëindigd, omdat hij de herkomst van het vermogen van belanghebbende onvoldoende kon vaststellen op basis van de door belanghebbende aangeleverde stukken. Het Kifid oordeelt dat het niet onaanvaardbaar is, dat de online broker tot deze conclusie is gekomen en dat de online broker daarom een legitiem belang had bij beëindiging van de klantrelatie.

Belanghebbende heeft een beleggingsrekening bij een online broker. In verband met de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de online broker belanghebbende in 2019 gevraagd om additionele stukken te overleggen om de herkomst van zijn vermogen te kunnen vaststellen.

Belanghebbende heeft de volgende stukken aangeleverd:

 • Een foto van de eerste pagina van een verkoopcontract uit 2004 van de verkoop van zijn bv
 • De definitieve IB-aanslag 2004
 • De voorlopige IB-aanslag 2018
 • Een internetuitdraai ‘Rendement’ van zijn bank

Op 13 februari 2020 heeft de online broker belanghebbende om meer stukken gevraagd. Belanghebbende heeft daarop aangegeven, dat hij niet meer stukken heeft van lange tijd geleden.

Op 16 april 2020 heeft de online broker aangegeven, dat hij gezien de aangeleverde documentatie besloten heeft om de klantrelatie te beëindigen.

Belanghebbende vindt de opzegging van de klantrelatie onterecht en vordert daarom een schadevergoeding van de online broker. De schade bestaat uit kosten (€ 4.647,50) door de overboeking van de beleggingsportefeuille naar een bank en uit (naar schatting) € 75.000 aan schade, doordat belanghebbende gedwongen was om op een ongunstig moment beleggingen te verkopen om zijn schuld bij de online broker af te lossen. Vanwege de coronacrisis stonden de koersen in april 2020 erg laag en was het dus een ongunstig moment om te verkopen. Het is daarom onredelijk dat de online broker een opzegtermijn van slechts een maand in acht heeft genomen. Een opzegtermijn van zes maanden was volgens belanghebbende meer op zijn plaats geweest.

Volgens het Kifid is het uitgangspunt dat de online broker in beginsel is bevoegd om de relatie met belanghebbende op te zeggen. Deze bevoegdheid is uitdrukkelijk vastgelegd in de cliëntovereenkomst. De online broker mag echter geen beroep doen op zijn opzeggingsbevoegdheid als dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 6:248 lid 2 BW). Meer concreet betekent dit een afweging van belangen. Aan de ene kant het belang van belanghebbende om bij de online broker te kunnen blijven beleggen en aan de andere kant het belang van de online broker om aan zijn Wwft-verplichtingen te kunnen voldoen.

Gezien de door belanghebbende aangeleverde informatie vindt het Kifid het niet onaanvaardbaar dat de online broker concludeert dat hij de herkomst van het vermogen van belanghebbende niet kon vaststellen. Hierdoor had de online broker een legitiem belang bij beëindiging van de klantrelatie. Naar het oordeel van het Kifid weegt dit belang zwaarder dan het belang van belanghebbende. De opzegging van de klantrelatie is daarom niet onaanvaardbaar.

De opzegtermijn van een maand is volgens het Kifid evenmin onaanvaardbaar.

Het Kifid wijst de vordering van belanghebbende dan ook af.

Meer weten?
Wil je meer weten over zorgplicht en vermogen, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Vermogen. In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je over privévermogen (box 3) en ook over zakelijk vermogen mede aan de hand van DIA Life Event Advisering.

Wil je nog meer verdieping op het gebied van zorgplicht en vermogen, dan kun je ook schrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Vermogensmanagement.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Beleggen
 • Woensdag 17 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas