Ons pensioen is goed geregeld

Ons pensioen is goed geregeld is een stelling die ik regelmatig hoor van werkgevers. Als u zich herkent in deze stelling, wil ik u vragen dit artikel te lezen, waarin een pensioenregeling wordt geschetst die goed is geregeld.

Ons pensioen is goed geregeld

Als iemand stelt dat het pensioen goed is geregeld, dan is die stelling onderbouwd. Een werkgever heeft een doelstelling geformuleerd, bijvoorbeeld wij willen minimaal een zelfde pensioenniveau als onze concurrenten. Vervolgens is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd waarbij de eigen pensioenregeling wordt vergeleken met die van de concurrenten. Dat onderzoek wordt regelmatig herhaald en indien nodig wordt de pensioenregeling bijgesteld.

Ons pensioen is goed geregeld

Aan de stelling wordt door werkgevers regelmatig nog een zin toegevoegd. Het is goed geregeld, want wij betalen meer dan dat wij zouden moeten doen. Op zich is dat een prima vertrekpunt. Je laat duidelijk zien wat je intenties zijn. Alleen door deze toevoeging wordt aan een heel belangrijk element voorbij gegaan. Kosten! In de basis is pensioen heel eenvoudig. Hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt. Dit mechanisme wordt echter verstoord door kosten. Onder kosten versta ik in deze context de kosten voor de verzekeringsmaatschappij en de kosten voor de risicoverzekeringen. Hoe meer er aan kosten af gaan, hoe minder je van de inleg uiteindelijk terug ziet in de uitkering. Dit thema is in Nederland bekend als de woekerpolisaffaire. Zonder daar verder op in te gaan wil ik hier wel mee aangeven dat het niet ondenkbaar is dat, ondanks een hoge inleg, de uitkomst kan tegenvallen. Door te stellen dat er meer betaald wordt dan zou moeten, toont een werkgever zijn intenties. Of het pensioen uiteindelijk ook goed is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kosten. Of het kosteniveau, en daarmee feitelijk de hoogte van het pensioen, nog past binnen de geformuleerde doelstelling, wordt regelmatig onderzocht.

Ons pensioen is goed geregeld

Het pensioen is goed geregeld, want alles klopt en is geheel volgens de regels. De bedoeling die je hebt als werkgever staat juist verwoord in het pensioenreglement. De afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst komen overeen met het pensioenreglement en zijn ook juist verwoord in eventuele personeelshandboeken of op intranet. Ook verlofreglementen, spaarloonregelingen, levensloopregelingen en al wat meer zij, sluiten perfect aan op de pensioenregeling en andersom. Iedereen die recht heeft op pensioen is juist verzekerd en krijgt, geheel conform de wet, tijdig de juiste informatie. Eventuele afwijkende afspraken zijn juridisch waterdicht vastgelegd, zodat de kans op aansprakelijkheid is geminimaliseerd. Bij pensioen gaat het immers om grote bedragen.

Ons pensioen is goed geregeld

Goed geregeld wil zeggen dat een werkgever er geen omkijken naar heeft. Het financiële deel is volledig onder controle. De werkgever weet exact hoeveel hij moet betalen aan de pensioenregeling en kan dat van tevoren al begroten. Ook het effect van het pensioen op de jaarrekening (IFRS richtlijnen) is volledig onder controle. Het mutatieverkeer is ook perfect op orde. Er is een koppeling tussen de salarisadministratie en het mutatieverkeer richting de uitvoerder en de controle is voor een groot deel geautomatiseerd. De levertijden en het serviceniveau van de uitvoerder is vastgelegd in een SLA en de naleving is perfect.

Herkent u zich in bovenstaande beschrijving? Dan heeft u vanuit mijn opinie uw pensioen echt goed geregeld.

En als u zich niet herkent? Dan is het denk ik tijd voor actie. Want bovenstaand plaatje is geen droombeeld dat onbereikbaar is of slechts weggelegd voor enkele werkgevers. Dit kan door/voor iedere werkgever, groot of klein, worden gerealiseerd. U heeft nu in ieder geval een plaatje waar u naar toe kunt werken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 4 november 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas