Ontslaguitkering valt niet onder eindheffing

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van veranderde omstandigheden, dat de arbeidsovereenkomst snel moet worden ontbonden en dat een verdere vruchtbare samenwerking tussen werkgever en werknemer onmogelijk is geworden. De hoogte van de ontslagvergoeding is mede gebaseerd op leeftijd, loonbestanddelen en duur dienstverband.  Volgens de rechter is de ontslagvergoeding niet (deels) ter overbrugging van ontslag tot ingang pensioen- of AOW-uitkering met als gevolg eindheffing. In hoger beroep heeft de werknemer niet aannemelijk gemaakt dat de ontslaguitkering onder de eindheffing (bij de werkgever) valt. De werknemer beoogde onder de heffing van inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen uit te komen, maar is kennelijk vergeten dat hij dan ook inkomstenbelas-ting en premies volksverzekeringen moest betalen (Hof Den Haag 11/11/2014).

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie