Onvolkomenheden nabestaandenpensioen pensioenakkoord

Volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) zitten onvolkomenheden in het nabestaandenpensioen van het nieuwe pensioenstelsel. Daarom heeft de VCP een opiniepaper gepleit voor aanpassingen.

Actualiteit     

Volgens de VCP is veel te weinig aandacht voor de volgende punten:

 • Een onnodig duur systeem dat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot lagere dekkingen
 • Grote verschillen in het nabestaandenpensioen tussen overlijden vlak voor en na pensioendatum
 • Ondanks jarenlange opbouw van nabestaandenpensioen kunnen nabestaanden toch met lege handen komen te staan. 

De VCP constateert dat de partner van een deelnemer die een aantal jaren voor zijn pensionering werkloos wordt en tijdens die werkloosheidsperiode overlijdt, helemaal geen aanspraak kan maken op een nabestaandenpensioen. De risicoverzekering is immers komen te vervallen omdat de werknemer niet meer in dienst was. Deze werknemer kan jarenlang een nabestaandenpensioen hebben opgebouwd voor overlijden na pensionering, maar bij overlijden vóór pensionering vervalt dit kapitaal aan het collectief.

De VCP constateert ook dat een partner van een werknemer, die kort voor zijn pensionering in dienst komt en nooit in loondienst heeft gewerkt, toch levenslang een nabestaandenpensioen op basis van het laatstverdiende inkomen ontvangt, mocht de werknemer tijdens zijn dienstverband komen te overlijden. Hierdoor ontstaat een onevenredige druk op de solidariteit, die tot uiting komt in extra hoge kosten en kan leiden tot een neerwaartse dekking voor alle deelnemers.

Daarom pleit de VCP voor het aanbrengen van een knip in de hoogte van de nabestaandenuitkering vóór en na pensioenleeftijd, onafhankelijk van het tijdstip van overlijden. De partner van een werknemer die overlijdt vóór pensioendatum ontvangt dan een vast percentage van het gehele inkomen tot aan pensioendatum op basis van de risicodekking. Vanaf pensioendatum wordt de nabestaandenuitkering afgeleid van hetgeen voor de partner is opgebouwd.

Informatie

 • Pensioenakkoord, Loonstamrecht
 • Maandag 25 oktober 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas