Oplossing knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers ervaren de verplichting om een werknemer te re-integreren bij een derde (tweede spoor) als belastend en geven aan een dergelijk traject vaak alleen te volgen om een loonsanctie te voorkomen. De minister past de regelgeving aan om dit knelpunt te verlichten. Werkgever en werknemer blijven verantwoordelijk voor voldoende re-integratie-inspanning. De werkgever moet bij voldoende inspanningen erop kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog risico loopt op een loonsanctie. Het al dan niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts en moet hij vastleggen in een plan van aanpak. UWV toetst of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het al dan niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal niet een loonsanctie van UWV tot gevolg hebben.

Informatie

 • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie