Ouderen moeten de pensioenrekening betalen

Veel pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad. En het lijkt erop dat met name de ouderen de rekening krijgen gepresenteerd.

Veel en vaak wordt gesteld dat het tekort is veroorzaakt door de crisis van 2008 en de lage rentestand op dit moment. Daar bovenop komt dan nog de toegenomen levensverwachting en het is bijna logisch dat er sprake is tekorten bij pensioenfondsen. Maar op zichzelf genomen is dat raar. Een pensioenfonds moet toch zodanig zijn ingericht dat een lage rente, tegenvallende rendementen en toegenomen levensverwachting kan worden opgevangen.

En daar zit mijns inziens dan ook het probleem. Pensioenfondsen waren er niet op voorbereid. Er waren te lage buffers. Pensioenfondsen waren wel in staat om klappen op te vangen, mits die niet te groot zouden zijn. Zij hadden wel voor voldoende buffers kunnen zorgen, maar hebben in jaren '80 en jaren '90 geen kostendekkende premies ontvangen. Vaak gaven pensioenfondsen premiekortingen, soms zelfs werd geld terug gegeven. Daardoor waren begin deze eeuw de buffers (te) laag en konden pensioenfondsen alle leed van de jaren 2000 tot nu niet goed aan.

Als in jaren '80 en jaren '90 voldoende premie was betaald, dan hadden we er nu heel anders voor gestaan.

Het gevolg is bekend. Nu geen indexatie en er dreigt afstempelen. Dat raakt iedereen in een pensioenfonds, maar in het meest de ouderen.

En de ouderen die nu het grootste nadeel ondervinden, hebben destijds het grootste voordeel ervan gehad. Misschien zonder dat zij er bewust voor hebben gekozen zijn het wel de ouderen geweest die destijds hebben geprofiteerd van de te lage pensioenpremies. Dat waren de premies die zij niet hoefden te betalen.

Nu wordt dat achteraf verrekend en rechtgetrokken. En dan zijn de ouderen degene die het grootste deel van de rekening betalen. Dat klinkt op zich logisch, maar de ouderen van nu zijn destijds niet goed geïnformeerd door hun generatiegenoten werkgevers en pensioenfondsbestuurders. Ik begrijp dus heel goed dat mijn stelling "ouderen moeten de pensioenrekening betalen" een gevoel van onrecht oproept bij veel ouderen. Maar om de rekening via premieverhogingen geheel of gedeeltelijk neer te leggen bij de jongere generatie lijkt nog minder rechtvaardig.

Ik pleit er dan ook voor om, met terugwerkende kracht, pensioenfondsen op te knippen in zogenoemde jaarlagen, waarbij de aanspraken die zijn opgebouwd in enig jaar worden afgezet tegen de daarvoor betaalde premies en de nadien behaalde rendementen. En per jaarlaag bekijken we de dekkingsgraad en besluiten al dan niet te korten (op die betreffende jaarlaag) Alleen op die manier wordt de rekening neergelegd bij degene die hem (destijds) niet heeft betaald.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 4 november 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas