Overgang gehele onderneming?

X neemt een deel van de activiteiten over van de failliete A. Een aantal ex werknemers van A komt  bij X in dienst. X stelt dat  slechts een deel van de onderneming van A is overgegaan dus dient  slechts een evenredig deel van het door A betaalde premieplichtig loon aan X te worden toegerekend.

Op 21 juni 2016 is A failliet verklaard. A was actief in sector 12 (metaal- en technische bedrijfstakken). A was eigenrisicodrager voor het WGA risico in de zin van artikel 84 WIA.
X is opgericht op 12 juli 2016 en is ook ingedeeld in sector 12. Hij heeft met ingang van 1 juli 2016 (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van A in hetzelfde bedrijfspand voortgezet. Een aantal ex-werknemers van A zijn bij X in dienst getreden. X is geen eigenrisicodrager.
De Belastingdienst heeft aan X op grond van artikel 38 Wfsv een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) gegeven voor 2016 waarbij het premiepercentage is vastgesteld op 0,98. X stelt dat geen sprake is van de overgang van de volledige onderneming van A, maar dat slechts een deel van de onderneming is overgegaan. Op grond van de wettelijke regeling dient dan slechts een evenredig deel van het door A in de jaren 2010 tot en met 2014 uitbetaalde premieplichtige loon aan hem te worden toegerekend. Hij stelt dit gedeelte op 67%. In casu is een korting op de rekenpremie toegepast omdat in het referentiejaar 2014 geen sprake is geweest van aan A toe te rekenen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of ziektewetuitkeringen. Het standpunt van X dat sprake is van een overgang van een deel van de onderneming van A kan volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet tot een voor hem gunstigere korting op het rekenpercentage leiden en dus ook niet tot een gunstigere premiestelling. Het standpunt van X leidt voor het onderhavige jaar juist tot een hogere premiestelling, aldus het Hof. Aangezien het Hof op het (hoger) beroep van X het premiepercentage niet hoger kan vaststellen dan de Belastingdienst heeft gedaan, is het beroep ongegrond. Het Hof komt daarom niet toe aan behandeling van de vraag of sprake is van overgang van een deel of van het geheel van de onderneming van A.


Informatie

 • Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Vrijdag 30 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie