Overgangsregeling lopende premiekorting

Wanneer de overgangsregeling lopende premiekorting niet geldt, is het loonkostenvoordeel wel van toepassing.

Actualiteit

X drijft een onderneming in financiële dienstverlening. In januari 2018 heeft zij een doelgroepverklaring premiekorting ten behoeve van een op 18 december 2017 in dienst getreden arbeidsgehandicapte werknemer ontvangen. Op 20 augustus 2018 heeft X een correctieaangifte over het loontijdvak december 2017 ingediend. Op 9 oktober 2018 zijn correctieberichten ingediend voor het eerste halfjaar 2018. Op 23 juli 2019 staat in de definitieve beschikking van het UWV vermeld dat de aanvraag is afgewezen, omdat niet is voldaan aan alle voorwaarden. De vraag is of het verzoek om toekenning van een loonkostenvoordeel over 2018 terecht is afgewezen.

Volgens de Belastingdienst heeft een werkgever alleen recht op loonkostenvoordeel voor werknemers die vóór 1 januari 2018 in dienst zijn getreden als is voldaan aan de voorwaarden van art. 6.2 Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). In dit specifieke geval is de Rechtbank het niet met de Belastingdienst eens. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever  met art. 6.2 Wtl een overgangsregeling voor al lopende premiekortingen beoogt.

Om te kunnen bepalen of daarvan sprake is, geldt als zogeheten ‘fotomoment’ 1 mei 2018. Op deze datum voldeed X niet aan het vermelde in onderdeel b van art. 6.2 Wtl. X had op dat moment over 2017 geen premiekorting toegepast. De situatie van lopende premiekorting doet zich in het geval van X daarom niet voor. Voor X dient daarom eenvoudigweg te worden beoordeeld of zij in 2018 aanspraak kan maken op een loonkostenvoordeel en is slechts van belang of de betrokken werknemer aan alle daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. Dat is het geval, nu hij behoort tot de doelgroep, er een doelgroepverklaring is en de werknemer nog geen drie jaar in dienst is. Aan de voorwaarden voor toekenning van loonkostenvoordeel is dan ook voldaan (Rechtbank Gelderland 20 mei 2021, nr. 20/3136).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 25 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas