Overlijden erflaatster voor inschrijving echtscheidingsbeschikking

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat ondanks dat het huwelijk nog in stand was, de echtgenoot toch geen erfgenaam is.

Op verzoek van een overleden erflaatster was eerder een echtscheiding uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is echter niet ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand. In het testament van erflaatster staat een ouderlijke boedelverdeling. Voor de rechtbank is in geschil of de kinderen of de vader (a.s. voormalige echtgenoot) nog erfgenaam zijn. In het ouderlijke boedelverdelingstestament staat de toedeling aan ‘mijn echtgenoot’. Daaruit leidt de rechtbank af dat de bedoeling van erflaatster is dat de benoeming van de vader tot erfgenaam alleen gold voor de situatie dat moeder nog gehuwd was met vader op het tijdstip van haar overlijden. De al gezette stappen maken duidelijk dat de moeder de vader niet langer als echtgenoot wilde zien en beoogde het huwelijk te beëindigen. Alleen door de weigering van de medewerking om tot inschrijving over te gaan door vader heeft inschrijving van de echtscheidingsbeschikking niet plaats gevonden. Daarmee zijn de kinderen erfgenaam en niet de vader ondanks dat het huwelijk formeel nog in stand was.

 

 

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Zondag 17 februari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas