Partnerbegrip voor de successiewet gewijzigd

Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet van kracht, die onder andere de erfbelasting over hetgeen wordt geërfd, regelt. Voor partners is een bedrag van € 600.000 vrijgesteld. Hierover hoeft dus geen erfbelasting betaald te worden. Alleen als er meer wordt geërfd dan dit bedrag is erfbelasting verschuldigd. Het is dan ook van belang om te weten of men voor de Successiewet als partner kwalificeert of niet. Gehuwden en geregistreerde partners worden zonder meer als partner voor de Successiewet aangemerkt. Dat geldt echter niet zondermeer voor ongehuwd samenwonenden. Zij worden alleen als partners gezien als ze een gemeenschappelijke huishouding voeren, in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven en hun wederzijdse zorgverplichting ten opzichte van elkaar hebben vastgelegd in een notarieel verleden samenlevingscontract. Dit notariële samenlevingscontract is niet nodig als men al meer dan 5 jaar vóór het overlijden onafgebroken heeft samengewoond. Voldoet men niet aan deze eisen dan is slechts een bedrag van € 2.000 vrijgesteld van erfbelasting. Bovendien geldt een hoger belastingtarief.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie