Pensioen en stamrechten in buitenlands eigen beheer

Vanaf 15 september 2009 kunnen eigenbeheerlichamen die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER-land onder voorwaarden als pensioen- en of stamrechtuitvoerder van een pensioen en/of stamrechten worden aangewezen. Een en ander op grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB. Het kan daarbij zowel gaan om een verplaatsing van een in Nederland gevestigd lichaam als om een overdracht van het pensioen- of stamrechtkapitaal naar een ‘buitenlands’ eigenbeheerlichaam. De aanwijzing als toegelaten aanbieder geschiedt door de inspecteur der belastingen. In een vernieuwd besluit inzake internationale aspecten van pensioenen en stamrechten van 9 oktober 2015 geeft de staatssecretaris de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden teneinde een verzoek tot aanwijzing met succes te kunnen doen. En dat zijn er best veel!

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 17 november 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas