Pensioen, hoe nu verder? Discussie tussen ouderen en jongeren

Niet iedereen was het helemaal met mij eens zo bleek uit de reacties op mijn vorige column: Er gaat gekort worden op pensioen en dat is terecht!

De reacties waren drieledig. De meesten waren gewoon boos – sommigen op mij zo leek het, maar ja, ik ben maar de boodschapper. Dat zij terecht boos zijn stond overigens ook in mijn column. Daarmee lossen we het probleem  - dat we moeten korten volgens de regels - echter niet op. Dat inmiddels vele pensioenfondsen dik onder de 100% dekkingsgraad zitten, werd deze week weer duidelijk.

Velen waren ook boos omdat 'de overheid’ – en ook bedrijven - in het verleden regelmatig 'een greep in de pensioenpot’ hebben gedaan. Dat klopt wel, maar daarbij moet wel worden aangetekend dat het, gezien de toenmalige positie,gerechtvaardigd leek én het binnen de destijds geldende regels gebeurde.

Verder is die greep uit de pensioenpot ten goede gekomen aan de werknemers van toen, dat zijn dus de huidige gepensioneerden. Middels salarisverhogingen, betere sociale voorzieningen en/of lagere belastingen. Het lijkt mij dus niet rechtvaardig om die claim nu neer te leggen bij de huidige werknemers (en vooral ook jongeren).

Een kleine groep was het wel met mij eens. Dat zijn natuurlijk voornamelijk jongeren. Hun oplossing is inmiddels veelal het opsplitsen van pensioenfondsen. Ouderen en jongeren krijgen 'hun’ deel en kunnen daarmee doen wat ze willen. Dat we daarmee de intergenerationele solidariteit doorbreken is dan een feit. De vraag is echter of dat erg is. Uit onderzoek van het CPB is immers gebleken dat 'collectieve solidariteit’ binnen pensioen maar een procentje extra oplevert. Dat valt dus te overzien.

Daarnaast is inmiddels mijn ervaring dat iedereen solidair is, behalve als het om de eigen portemonnee gaat. Dan moet vooral de ander solidair zijn. Professor Frijns, voormalig top-belegger van het ABP, zei al eens dat solidariteit maar een 'vaag begrip’ is. En dat is ook zo.

Hoe het ook zij, nu de dekkingsgraden van de pensioenfondsen volgens de huidige regels 'te’ laag zijn en de marktrente de komende jaren niet gaat stijgen gezien de laatste maatregelen van de ECB, zijn er twee maatregelen mogelijk. Of de regels worden toegepast - dat betekent dus korten per 2017 -  of de pensioenvermogens van ouderen en jongeren worden gesplitst.

De ouderen/gepensioneerden kunnen dan uitgaan van verwachte rendementen van 5/6%, de uitkeringen hoeven niet omlaag en we kunnen zelfs indexeren.

Als het rendement dan toch tegenvalt, wordt het pensioen gekort voor zover nodig. Dat er dan ook rekening wordt gehouden met het feit dat er inmiddels gepensioneerden zijn overleden die 'achteraf’ teveel pensioen hebben gekregen gezien het gerealiseerde rendement is dan logisch. Dat zullen de anderen moeten betalen. Middels extra korting. Dat noemen we dan ook solidariteit.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zondag 20 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie