Pensioen overgang op de partner bij overlijden

Wat gebeurt er met de hoogte van het pensioen na overlijden. In dit artikel ga ik in op de overgang op de partner. Ons pensioenstelsel vertoont hier en daar nog wat vreemde trekjes. En deze komen met name naar boven bij het partnerpensioen van een kostwinner.

Het ambitieniveau in ons pensioenstelsel is, ondanks dat velen dat niet gaan halen, nog steeds 70% van het laatst verdiende salaris. Die 70% is vanwege een lager belastingtarief vanaf 65 jaar. Hierdoor is het netto inkomen voor 65 jaar (100% bruto) ongeveer gelijk aan het netto inkomen na 65 jaar (70% bruto).

Het partnerpensioen is weer 70% van het ouderdomspensioen. Dat is omdat je na overlijden van de partner nog maar alleen bent. De vaste lasten blijven vaak ongewijzigd doorlopen, terwijl de variabele lasten, zoals eten, kleding en dergelijke minder worden. Daarom 70% en niet 50%.

Let dus op, het partnerpensioen is 70% van 70% en dus 49%. Er wordt dus veronderstelt dat je alleen bent én dat je een lager belastingtarief hebt. In een eerder artikel ben ik ingegaan op de situatie dat dit niet het geval is, namelijk als je partner jonger is dan 65 jaar op het moment van overlijden.

Maar nu eens kijken naar wat er gebeurt in diverse scenario's.

Ik stel het salaris op 100, het ouderdomspensioen op 70 en het partnerpensioen op 49.

Tweeverdieners

Bij twee verdieners is het inkomen 200 (dus 2x) en beide hebben een ouderdomspensioen van 70 en een partnerpensioen van 49.

Een van de partners in een tweeverdienersrelatie komt te overlijden tijdens het werkzame leven. Het gezinsinkomen gaat dan van 200 naar 149. Dit ongeacht welke partner komt te overlijden. Dat is 74,5% van het oorspronkelijke salaris. Hier zie je dus dat er veel meer inkomen is dan het ambitieniveau van 49%.

Als beide met pensioen gaan, dan is het gezinsinkomen 140. Als een van beide partners vervolgens overlijdt, dan daalt het inkomen naar 119. Ook dit ongeacht welke partner komt te overlijden. Ook hier is het inkomen nog steeds meer dan de beoogde 49%, namelijk 59,5%.

Kostwinner

Als een kostwinner komt te overlijden tijdens zijn werkzame leven, dan gaat het gezinsinkomen van 100 naar 49 en dat is precies die 49%. Let op, hier is niet veel aan te doen. Er kan in de regel niet meer partnerpensioen worden verzekerd. De partner van een kostwinner is dus slechter af dan de partner in een tweeverdienersrelatie.

Als de partner van de kostwinner komt te overlijden tijdens zijn werkzame leven, dan gebeurt er niets met het inkomen. Dat blijft 100. In tegenstelling tot tweeverdieners is het hier de kostwinner die een betere financiële positie krijgt na overlijden van de partner.

Als de kostwinner met pensioen gaat dan is het inkomen 70. Als vervolgens zijn partner overlijdt, dan blijft het inkomen 70. Maar als de kostwinner overlijdt, dan gaat het inkomen van de partner naar 49.

Het lijkt alsof de kostwinner meer inkomen nodig heeft dan de partner als een van beide er alleen voor komt te staan. Ik denk persoonlijk dat de praktijk anders is. Opvallend is alleen dat de hoogte van het partnerpensioen zodanig is beperkt in de wet, dat hier niets aan te doen is.

Verlaging inkomen bij overlijden partner

Als we constateren dat het inkomen bij overlijden van de partner kan worden verlaagd, dan is het vreemd dat het pensioen van de werknemer zelf niet wordt verlaagd als diens partner komt te overlijden. Bij de kostwinner is dat duidelijk te zien. Er ontstaat een verschil in inkomen als een van beide komt te overlijden. Bij de tweeverdieners speelt dat ook, alleen valt het daar minder op.

Aanpassing

Mijns inziens moet het wettelijk kader versoepelt worden op twee punten.

 1. Laat de hoogte van het partnerpensioen vrij. Daarmee kan ieder het inkomen aanpassen op zijn eigen wensen, behoeften en situatie.
 2. Maak het mogelijk om het ouderdomspensioen te verlagen bij overlijden van de partner.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 8 februari 2014

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas