Pensioenaangroei

Wat is pensioenaangroei, waar is het voor nodig en hoe wordt het berekend.

Ieder jaar verstrekken pensioenuitvoerders een opgave van de pensioenaangroei, ook wel factor A genoemd. Deze factor A is nodig voor het berekenen van de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat maximaal aftrekbaar mag worden betaald voor een lijfrente.

Stel, u verdiend € 50.000 (conform jaaropgave) en u wilt weten hoeveel lijfrentepremie u mag betalen en aftrekken van de belasting. Dan berekent u de jaarruimte als volgt:

17% x (50.000 -/- 11.155) = € 6.604

U mag deze jaarruimte alleen benutten voor zover u een pensioentekort heeft. Als u een pensioenregeling heeft, dan moet de jaarruimte worden verminderd met het pensioen dat u opbouwt. Hoeveel pensioen u voor deze berekening opbouwt, wordt de aangroei genoemd, de factor A.

In artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting is vastgelegd hoe de factor A moet worden bepaald. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen salaris/diensttijd regelingen (eindloon en middelloon) en beschikbare premieregelingen.

Salaris/diensttijdregelingen

Bij een salarisdiensttijdregeling wordt de factor A berekend door de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het opbouwpercentage.

Een voorbeeld

Het pensioengevend salaris is € 50.000
De AOW-franchise is € 12.000
De pensioengrondslag is dan € 38.000
Het opbouwpercentage is 2% per dienstjaar (eindloon of middelloon maakt niet uit)
De aangroei is dan € 760 (2% * € 38.000)

Verlaagde opbouwpercentages

Een aantal pensioenregelingen kent een pensioenleeftijd die eerder is dan 65 jaar. Dat is toegestaan, alleen mag het opbouwpercentage niet gelijk zijn aan het fiscale maximum van 2% per dienstjaar voor eindloon en 2,25% voor middelloon. Het opbouwpercentage dient te worden verlaagd. Zo dient het opbouwpercentage voor een eindloonregeling met pensioenleeftijd 60 jaar te worden verlaagd naar 1,38% per dienstjaar. Een eerdere pensioenleeftijd met een verlaagd opbouwpercentage lijkt gunstig te zijn voor de factor A. Immers, hoe lager het percentage, hoe lager de factor A, hoe hoger de jaarruimte. Deze vlieger gaat echter niet op, want in artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting is bepaald dat bij een pensioenleeftijd eerder dan 65 jaar de factor A dient te worden gecorrigeerd. Bij een eindloonregeling met een pensioenleeftijd van 60 jaar dient de factor A te worden gecorrigeerd met de factor 1,38/2. Door deze correctiefactor toe te passen zie je dat het geen verschil meer maakt of je kiest voor 65 jaar en 2% of 60 jaar en 1,38%.

Eigen beheer

Ook indien het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd kan de factor A nodig zijn. Veel DGA's hebben naast de pensioenopbouw in eigen beheer ook nog een lijfrenteverzekering. De uitvoerder (de eigen BV) zal niet automatisch een factor A opgeven, net als een pensioenfonds. Vaak dient deze nog te worden berekend. De berekening in eigen beheer gaat exact zoals in bovenstaand voorbeeld is opgenomen. Let daarbij op dat in eigen beheer de AOW-franchise wel belangrijk hoger is dan in mijn voorbeeld. De DGA dient op grond van artikel 10c Uitvoeringsbesluit loonbelasting immers de AOW-franchise te baseren op de ongehuwde AOW in plaats van de zelfstandige AOW.

Beschikbare premie

Bij een beschikbare premieregeling werkt de bepaling van de factor A anders. Daar is de premie die wordt betaald bepalend voor de aangroei. De beschikbare premie wordt dan vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor. Deze factor is opgenomen in artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting. Hieronder tref je de tabel met de factoren aan zoals die gelden voor de jaren vanaf 2006.

van-totfactor
15-200,36
20-250,30
25-300,25
30-350,21
35-400,17
40-450,14
45-500,12
50-550,10
55-600,08
60-650,07

Voor de jaren 2001 tot en met 2005 gold een andere tabel. Volledigheidshalve tref je deze hieronder ook aan.


15-200,30
20-250,24
25-300,20
30-350,17
35-400,14
40-450,12
45-500,10
50-550,08
55-600,07
60-650,05

lege regel

Lees ook het artikel Pensioenaangroei en middelloon over de omissie in de wetgeving ten aanzien van de factor A in middelloonregelingen

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 23 mei 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas