Pensioenadviseur mag niet afgaan op óf door óf namens opdrachtgever verstrekte informatie!

De zorgplicht van de pensioenadviseur is een onderwerp dat in de rechtspraak steeds vaker terug komt. Recentelijk heeft Rechtbank Rotterdam over dit onderwerp weer een uitspraak gewezen. Wat was er aan de hand?

De rechtsvoorganger van AON sluit per 1 januari 1999 voor de directeur van een bouwbedrijf een pensioenverzekering af. Deze pensioenverzekering wordt ondergebracht bij Royal Nederland. Het bouwbedrijf (en dus ook de directeur) bouwde echter ook pensioen op bij Bpf Bouw. Nu sprake is van twee naast elkaar lopende pensioenregelingen is sprake van een fiscaal bovenmatig pensioen. Dit wordt pas in 2013 (!) geconstateerd. AON treedt vervolgens namens de onderneming in overleg met de Belastingdienst, welk overleg er toe leidt dat de aanvullende pensioenregeling verlaagd mag worden door middel van een partiële afkoop tot het niveau dat fiscaal toelaatbaar is. De teveel betaalde premies zijn door Royal Nederland terugbetaald, aan de bouwonderneming, vermeerderd met het daarover behaalde beleggingsresultaat.

In de onderhavige procedure stelt de bouwonderneming AON aansprakelijk voor de schade die de onderneming heeft geleden als gevolg van het schenden van de zorgplicht door AON. AON beroept zich in de procedure op het standpunt dat in 1999 nog geen sprake was van een bijzondere zorgplicht voor de pensioenadviseur en dat zij af is gegaan en dat ook mocht op door de adviseur van de bouwonderneming, Ernst & Young, verstrekte informatie, waaruit zou blijken dat de pensioenregeling bij Bpf Bouw afgefinancierd was. In deze informatie was echter een voorbehoud met betrekking tot de juistheid opgenomen.

De Rechtbank is van mening dat de bijzondere zorgplicht in 1999 ook reeds bestond. De verplichting rustte op de adviseur om zodanige inlichtingen in te winnen dat kan worden beoordeeld of de pensioentoezegging binnen de juridische en fiscale randvoorwaarden valt. Daarbij mag de adviseur c.q. tussenpersoon niet afgaan op door of namens opdrachtgever verstrekte informatie, maar dient deze de juistheid van de informatie te verifiëren. Door geen vragen te stellen over de al dan niet beëindigde deelname aan Bpf Bouw is AON tekort geschoten in haar zorgplicht en heeft zij niet gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. Temeer nu uit de loonstroken van de directeur herleid kon worden dat nog altijd pensioenpremie aan Bpf Bouw betaald werd. Er is geen sprake van eigen schuld van de onderneming. Allereerst slaagt in een dergelijke situatie als onderhavige een beroep op eigen schuld niet snel. Daarbij kon AON, uit de informatie waarover zij beschikte, afleiden dat geen sprake was van een afgefinancierd pensioen bij Bpf Bouw.

Vervolgens komt de Rechtbank tot een oordeel over de gevorderde schadeposten. De Rechtbank is van mening dat sommige posten wel, sommige gedeeltelijk en sommige niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Conclusie
Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat de op de tussenpersoon c.q. pensioenadviseur rustende zorgplicht steeds strenger wordt uitgelegd ten nadele van de tussenpersoon c.q. pensioenadviseur en dat zelfs voor adviezen van bijna 20 jaar geleden!
Rechtbank Rotterdam, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5665

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Leidraden
  • Vrijdag 1 september 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas