Pensioenakkoord, de gevolgen voor jongeren in bedragen

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor jongere werknemers? In dit artikel een voorbeeld werknemer, waarbij we uitrekenen hoeveel pensioen inclusief AOW hij krijgt in het huidige stelsel als hij met pensioen gaat op 65, 66 of 67 jaar. Dezelfde berekening maken wij voor deze werknemer ook in het nieuwe pensioenstelsel.

De vraag is natuurlijk, kunnen we straks nog steeds stoppen op 65 jaar (antwoord is natuurlijk: ja) en hebben we dan een 'Zwitserlevengevoel' of moeten we op een houtje bijten?

Ik heb een voorbeeld berekening gemaakt voor een 30 jarige werknemer (in 2012). Hij wordt 65 jaar in 2047.
Het salaris is € 30.000,- en stijgt met 2% per jaar tot aan de pensioendatum
De AOW-franchise is € 12.898 en deze stijgt met 2% per jaar tot aan de pensioendatum (is gelijk aan de stijging van de AOW)
Pensioenopbouw gebeurt volgens een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2,25% per dienstjaar
De jaarlijkse toeslag op de opgebouwde rechten is 1,5%

Resultaten huidige stelsel

Als hij op 65 jaar met pensioen gaat volgens het huidige stelsel dan is zijn pensioen inclusief AOW € 43.863,-
Als hij op 66 met pensioen gaat (1 jaar uitstel) dan is zijn pensioen inclusief AOW € 46.672,-
Als hij op 67 met pensioen gaat (2 jaar uitstel) dan is zijn pensioen inclusief AOW € 49.659,-

Als gevolg van het pensioenakkoord gaat de pensioenleeftijd in de tweede pijler in 2013 naar 66 en in 2015 naar 67 jaar. De AOW gaat in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Vervroegen van de AOW is mogelijk, maar resulteert in een korting van 6,5% per jaar. Verder zal de AOW jaarlijks met 0,6% extra stijgen.

Resultaten nieuwe stelsel

Als hij op 65 jaar met pensioen gaat volgens het nieuwe stelsel (2 jaar vervroeging) dan is zijn pensioen inclusief AOW € 40.004,- (bijna 9% minder dan nu)
Als hij op 66 met pensioen gaat (1 jaar vervroeging) dan is zijn pensioen inclusief AOW € 44.039,- (bijna 6% minder)
Als hij op 67 met pensioen gaat dan is zijn pensioen inclusief AOW € 48.476,- (ruim 2% minder)

Conclusie

Pensionering op leeftijd 65 blijft op zich mogelijk, maar er treedt een verlies op van ongeveer 9%. Wil je met hetzelfde pensioen stoppen als nu het geval is, dan moet er in dit voorbeeld vanaf 30 jaar ongeveer € 100,- per maand opzij gezet worden om tot hetzelfde pensioen te komen.

Als ik de berekening maak voor een werknemer met een salaris van € 50.000,- bij aanvang dat wordt de achteruitgang in procenten iets groter. Die is dan op de drie leeftijden resp. 11%, 9% en 7%. Om toch op 65 jaar met pensioen te kunnen gaan moet iemand met een salaris van € 50.000,- niet € 100,- maar € 225,- per maand opzij zetten.

Verschuiving 2e pijler naar 1e pijler

Opvallend detail is dat het pensioen in dit voorbeeld volgens het huidige stelsel uit ongeveer 40% AOW en 60% aanvullend pensioen bestaat. In het nieuwe stelsel zal in dit voorbeeld het pensioen voor ongeveer 50% uit AOW en 50% uit aanvullend pensioen bestaan.

Als ik dit bekijk voor de werknemer met een salaris van € 50.000,- dan bestaat het totale pensioen in het huidige stelsel voor ongeveer 23% uit AOW. In het nieuwe stelsel is dat ongeveer 30%.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 juli 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas