Pensioencijfers 2014 met onder andere AOW franchise 2014

In dit artikel tref je de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2014. Dit artikel bevat naast de pensioencijfers ook de pensioen franchise 2014, de sociale cijfers en de lijfrente cijfers.

Pensioen

De AOW-franchise 2014 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.449. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2014 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.619. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2014 € 9.414,24. Het dubbele bedrag, € 18.828,48 mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2014 € 14.731,20. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2014 is € 51.417 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen 2014 is € 458,06 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De lijfrente cijfers 2014 zijn niet veranderd ten opzichte van 2013. De franchise voor de jaarruimte 2014 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2014 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2014 bedraagt daarmee € 25.181. De reserveringsruimte 2014 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2014 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2014. De toevoeging is maximaal 10,9% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2014 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 27 december 2013

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas