Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013

De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227 en 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301

In dit artikel tref je de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2013. 

Pensioen

De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2013 is € 50.855,85 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen 2013 is € 451,22 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De lijfrentecijfers 2013 zijn niet veranderd ten opzichte van 2012. De franchise voor de jaarruimte 2013 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2013 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2013 bedraagt daarmee € 27.618. De reserveringsruimte 2013 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2013 bedraagt per jaar maximaal € 20.953.

Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2013. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2013 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest).

Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 12 december 2012

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas