Pensioenfederatie gaat 'om': vaste pensioenuitkering is niet langer heilig

De Pensioenfederatie is 'om' en houdt niet langer vast aan een pensioentoezegging op basis van een vaste uitkering.

Dat blijkt uit een interview met Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie.

Hij geeft aan dat gezien de lage marktrente en de discussie welke te gebruiken voor het bepalen van de dekkingsgraad het niet langer is uit te leggen dat enerzijds de 'pensioenkas' overvol zit, maar de dekkingsgraad laag is en er én niet geindexeerd kan worden én wellicht zelfs afgestempeld moet worden.

Dit is een  verrassende wending van de Pensioenfederatie die lang halsstarrig bleef vasthouden aan de wens van 'pensioenzekerheid' hoezeer die niet aanwezig is en steeds minder goed geboden kan worden.

Vorig jaar kwam ze echter ook al met het idee om een lumpsum toe te staan op de pensioeningangsdatum. De vernieuwingsdrift gaat dus verder.

In hoeverre alle betrokken stakeholders, aangesloten pensioenfondsen, maar met name ook de betrokken werknemersorganisaties hier zonder meer in meegaan is de vraag.

In ieder geval heeft Staatssecretaris Klijnsma er weer een voorstander bij in haar plannen voor een nieuw pensioenstelsel.

De grote vraag die uiteraard wel overblijft is hoe het overgangsregime er uit moet komen te zien. Wellicht moet daaromtrent ook maar een heel eenvoudige oplossing gekozen worden, en dat is geen overgangsregime. Iedereen krijgt het eenmalige recht om het opgebouwde pensioen om te zetten in een 'spaarkapitaal' of om de huidige voorwaardelijke aanspraak te behouden, met het risico van afstempeling in de toekomst.

Veelal jongeren zullen kiezen voor omzetting. Dat is dan op zich 'niet erg', immers, zij hebben normaliter als gevolg van de doorsneepremiesystematiek aanzienlijk meer betaald dan ze aan rechten hebben opgebouwd.

Lees het hele interview via de link of op pensioenpro.fd.nl.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 20 januari 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas