Pensioenfonds voor zzp'ers vanaf 2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt gestart met een vrijwillig flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw, Stichting  ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en PZO-ZZP hebben daarover een akkoord bereikt met pensioenuitvoerder APG. APG, een grote pensioenuitvoerder, die onder andere de pensioenen van ambtenaren uitvoert, gaat het pensioenfonds beheren.    De regeling kent een vrijwillige, flexibele inleg binnen fiscale grenzen. Je hoeft ook niet elk jaar in te leggen. Analoog aan de reserveringsruimte bij lijfrenten (zie rubriek lijfrenten) mag je als je de afgelopen 7 jaar niets hebt ingelegd, dit in een keer inhalen. In de uitkeringsfase, als het pensioen ingaat kan worden gekozen voor een flexibele  uitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar, die ergens tussen de 60 en de 70-jarige leeftijd ingaat. Bij overlijden gaat het geld naar de nabestaanden en dus niet naar de andere pensioengerechtigden, zoals dat bij andere pensioenfondsen wel gebeurt. Jongeren betalen niet mee voor ouderen, laagopgeleiden betalen niet mee voor hoogopgeleiden, de kosten worden collectief gedeeld. Om een zo hoog mogelijk gemiddeld rendement te behalen, wordt per leeftijdsgroep een fonds gevormd met een eigen beleggingsprofiel, gerelateerd het risico, dat bij die leeftijdsgroep hoort. Het fonds kent geen winstoogmerk. Heikel punt is dat waardeoverdracht (nog) niet mogelijk is.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas