Pensioenfondsen zakken door het ijs

De helft van de tien grootste Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen heeft per eind november 2008 een dekkingsgraad die ligt tussen de 85 en 95 procent. Andere fondsen zitten daar, soms fors, boven, aldus de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Het aantal pensioenfondsen dat nog boven de wettelijke grens van 105 procent zit, is de afgelopen maand echter snel afgenomen. Dat betekent dat sinds het einde van het derde kwartaal de situatie voor de fondsen sterk verslechterd is.

Als een fonds gemiddeld tussen de 85 en 95 procent zit in plaats van 105%, dan is het totale tekort op dit moment ongeveer 120 miljard! Dat is aanzienlijk meer dan de afgelopen periode in de bankensector is geïnvesteerd.

Twee maanden geleden heb ik in een artikel al aangegeven dat de financiële crisis grote gevolgen kan hebben voor pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds. Er dient rekening te worden gehouden met een stijging van de pensioenpremies. Een stijging van de pensioenpremies is een daling van het netto loon. Daarnaast dienen gepensioneerden er rekening mee te houden dat de pensioenen de komende tijd niet zullen worden aangepast aan de inflatie.

Een fenomeen waar in toenemende mate ook rekening mee dient te worden gehouden is het niet meewerken aan waardeoverdracht. Op grond van de wet is het toegestaan om bij onderdekking niet meer over te dragen, ook al is sprake van wettelijk recht op waardeoverdracht. Dat betekent dat als je het niet vertrouwt, het pensioen niet kan worden weggehaald.

Ik denk dat de overheid nog eens goed moet kijken naar de verplichtgestelde pensioenfondsen. Als werknemer en werkgever heb je geen keuze. Op grond van een verplichtstelling dien je aan te sluiten bij een pensioenfonds. Als het slecht gaat, wordt de premie verhoogd en gaan de uitkeringen naar beneden. En als het je niet bevalt en je wilt overdragen, dan kan dat worden geblokkeerd. De vraag is of dit zo bedoeld is?

Als uw pensioen is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij hoeft u zich geen zorgen te maken over de dekkingsgraad. Zoals ik in een eerder artikel al heb aangegeven speelt dit probleem alleen bij pensioenfondsen.

Ondanks de vaak negatieve berichtgeving over verzekeringsmaatschappijen, zit u daar met uw pensioen helemaal zo gek nog niet.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 8 december 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas