Pensioengaranties worden steeds zachter. Wat is er aan de hand?

Niets is zeker in het leven. Lang gingen we ervan uit dat het pensioen in ieder geval zeker zou zijn.
Voor velen was het dan ook een schok dat de Aow-gerechtigde leeftijd is opgeschoven tot na 65 jaar en dat indexaties die waren beloofd niet warden nagekomen.
Er zijn ook echte kortingen op de pensioenen gegeven.
Wettelijk is bepaald dat het pensioen dat is verzekerd bij een pensioenfonds niet volledig uitgekeerd mag worden als er te weinig geld in de pensioenpot zit.

90% van alle Nederlanders heeft een middelloonpensioenregeling.
Als het pensioen is ondergebracht bij een verplicht gesteld Bpf bepalen vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers de inhoud van de pensioenregeling en de premie. Beide vertegenwoordigers scoren bij hun achterban met een lage premie, met als gevolg dat de pensioenfondsen onvoldoende middelen hebben om aan de door hen aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioenregelingen die niet zijn verzekerd via een verplicht gesteld Bpf zijn meestal ondergebracht bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI).  Op de inhoud van dit soort regelingen heeft de OR daadwerkelijke invloed.
Bij beschikbare premieregelingen is het duidelijk dat het uiteindelijke pensioen afhankelijk is van het behaalde rendement.

Het middelloon- en eindloonpensioenen dat is ondergebracht bij een verzekeraar wordt echt gegarandeerd. De verzekeraar mag niet minder pensioen uitkeren dan wat is afgesproken. Maar hoe zit het met de indexaties?
Bij een middelloonregeling “hoort” immers eigenlijk ook een goede indexatie van de opgebouwde pensioenen.  Als het pensioen jaarlijks minder waard wordt vanwege inflatie hou je niet echt veel over aan het einde van de rit.
De indexaties zijn bij veel bedrijven al zo goed als vervallen omdat deze gekoppeld zijn aan de winstdeling die de verzekeraar geeft. De winstdeling is meestal gekoppeld aan de rentestand. Nu de rente laag is, wordt door veel verzekeraars helemaal geen winstdeling gegeven.

Als deze situatie bij de onderneming waarvoor u in de OR zit ook aan de orde is, zou het eens goed zijn om in de tijdmachine van Back to the future te stappen en terug te gaan in de tijd en te kijken welke bedoelingen de werkgever had toen de huidige pensioentoezegging tot stand kwam. In hoeverre was de werkgever van plan om de pensioenen aan te passen aan de jaarlijkse uitholling door inflatie? Op welke wijze is de toenmalige pensioenregeling gepresenteerd aan de werknemers? Wat is er geschreven over de indexaties?

Vanaf 1 januari 2016 kunnen pensioenfondsen gaan samenwerken in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Ook werkgevers die nu hun pensioen bij een verzekeraar hebben ondergebracht kunnen toetreden tot een APF. Wij verwachten dat er een aantal werkgevers zullen gaan voorstellen om de pensioengarantie om te zetten in de zachte garantie die het APF biedt. Dit kan de werkgever immers premievoordeel opleveren. De vraag is of werknemers zitten te wachten op een minder gegarandeerd pensioen of dat zij juist een gegarandeerd pensioen met een nette indexatie willen?

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 10 december 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas