Pensioengerechtigde mag afkoop klein pensioen uitstellen

Vanaf 1 januari 2015 mogen pensioengerechtigden afkoop van klein pensioen uitstellen tot na de pensioeningangsdatum. De CRvB refereert in haar uitspraak op 19 december 2014 aan dit wetsvoorstel. Vanaf maart 2013 ontvangt een weduwe AOW. Het ouderdomspensioen gaat in februari 2013 in en wordt gezien de omvang door de pensioenuitvoerder afgekocht op de pensioeningangsdatum. De Svb besluit de Anw-uitkering over de maand februari te herzien en vordert het te veel betaalde terug. De CRvB stelt W in het gelijk. Het toerekenen van de afkoopsom aan februari leidde tot een onredelijk resultaat (verrekening met partnertoeslag AOW). Zij draagt de Svb op om haar eerder genomen besluit te herzien. De CRvB vindt dat de afkoopsom van het ouderdomspensioen bestemd is voor de periode na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het toerekenen van de afkoopsom aan een maand gelegen voor de pensioengerechtigde leeftijd leidt tot een onredelijk resultaat (verrekening met partnertoeslag).

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie