Pensioengevend salaris

Wat wordt bedoeld met het begrip pensioengevend salaris? In dit artikel een uitleg over hoe het pensioengevend salaris wordt bepaald, hoe je daar vervolgens een pensioenberekening mee kunt maken en tenslotte ga ik in op een aantal wettelijke bepalingen over het pensioengevend salaris.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is in veel pensioenregelingen verschillend. In de documenten die u krijgt van de pensioenuitvoerder staat in de definities vermeld wat het pensioengevend salaris in uw pensioenregeling is.

Vaak wordt 12 keer het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag genomen als uitgangspunt voor de berekening van het pensioen. Dan vermenigvuldig je het bruto maandsalaris met 12,96 en je hebt het pensioengevend salaris.

Ik kom daarnaast ook nog andere definities tegen zoals:
13 periodesalarissen vermeerderd met vakantiegeld. Dan wordt het periodesalaris vermenigvuldigd met 14,04.
12 maandsalarissen, vermeerderd met vakantiegeld en een dertiende maand. Dan wordt het maandsalaris vermenigvuldigd met 13,96.
Het is uiteraard ook mogelijk dan de formulering in uw pensioenregeling van deze voorbeelden afwijkt. Kijk goed in de definities en bewaar uw loonstroken, zodat u het altijd kunt controleren.

Het salaris dat wordt gehanteerd is vaak het salaris zoals dat geldt op 1 januari van enig jaar. Tussentijdse salariswijzigingen worden vaak niet meegenomen, tenzij de wijziging het gevolg is van parttime gaan werken.

Hoe bereken je de pensioengrondslag

De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus een AOW-franchise. Een AOW-franchise is een aftrekbedrag, omdat over het eerste deel van het salaris geen pensioen mag worden opgebouwd. Welke AOW-franchise voor u van toepassing is, staat ook in de definities van de pensioentoezegging opgenomen. De AOW-franchise wordt meestal jaarlijks aangepast op 1 januari, zodat u ieder jaar met een andere AOW-franchise moet rekenen. Een overzicht van de meest voorkomende AOW-franchises treft u hier aan.

Pensioenberekening

Hoe vervolgens het pensioen berekend wordt hangt af van welk soort pensioensysteem u heeft. Is dat eindloon, middelloon of beschikbare premie.

Bij eindloon is de berekening relatief eenvoudig.

(laatst genoten pensioengevend salaris -/- AOW franchise) * opbouwpercentage per dienstjaar * diensttijd

Het opbouwpercentage is te vinden in de pensioentoezeggingen de diensttijd is de periode tussen de datum dat u bent opgenomen in de pensioenregeling en de pensioendatum.

Bij middelloon is de berekening iets ingewikkelder. Daar rekent u per jaar uit wat de opbouw is volgens de volgende formule:

(in een jaar genoten pensioengevend salaris -/- AOW franchise) * opbouwpercentage per dienstjaar

Dit rekent u uit voor elk jaar dat u pensioen opbouwt en u telt alle bedragen bij elkaar op, zodat u op het totale pensioen uit komt.

Bij een beschikbare premieregeling tenslotte is het niet mogelijk om een pensioen uit te rekenen. U krijgt immers geen pensioen toegezegd, maar een premie. De premie die u krijgt kunt u wel berekenen.

(in een jaar genoten pensioengevend salaris -/- AOW franchise) * premiepercentage

Het premiepercentage wordt vaak vastgesteld volgens een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze staffel is opgenomen in de pensioentoezegging.

Wettelijke bepalingen over het pensioengevend salaris

Het is niet toegestaan pensioen op te bouwen over de bijtelling van de auto van de zaak. Het is wel toegestaan om pensioen op te bouwen over loon in natura (met uitzondering van de auto). Er mag pensioen worden opgebouwd over het vaste salaris, maar ook over het variabele salaris. Indien er pensioen wordt opgebouwd over het variabele salaris, dan mag dat alleen niet op basis van een eindloonregeling. Dit om misbruik te voorkomen. Indien je pensioenopbouw in een eindloonregeling, dan geldt er nog een bijzonderheid ten aanzien van salarisverhogingen in de laatste 5 jaar. Die mogen slechts worden meegenomen tot maximaal 2% boven de loonindex. Dit om zogenaamde pensioenpromoties tegen te gaan.

Bijzondere positie DGA met pensioen in eigen beheer

Voor de DGA gelden nog een aantal bijzonderheden ten aanzien van het pensioengevend salaris. Meer informatie daarover is te vinden in een apart artikel hierover.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 25 oktober 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas