Pensioenknip voor spijtoptanten

De pensioenknip, waarbij eerst slechts een uitkering voor 2 jaar wordt aangekocht, om na 2 jaar het restant van het pensioenkapitaal te gebruiken om dan een levenslange uitkering aan te kopen, is per 2014 afgeschaft, maar  per 8 juli 2015 weer geïntroduceerd.

Deze introductie is gedaan om mogelijk te maken dat na 2 jaar een pensioengerechtigde gebruik kan maken van doorbeleggen na  pensioendatum. De wetswijziging hiertoe moet per 1 juli 2016 tot definitieve wetgeving leiden.

Degenen die na 2014, maar voor 8 juli 2015 hun pensioen moesten aankopen hebben dus de facto pech gehad. De discussie die nu speelt is of zij alsnog de mogelijkheid moeten krijgen om hun reeds aangekochte pensioen om te zetten in een 'beleggingsvariant'.

Alle partijen lijken hiertoe wel genegen, zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als ook het Verbond van Verzekeraars. Een probleem is nog dat de fiscale wetgeving, die gebiedt dat uiterlijk op de ingangsdatum de hoogte van het pensioen (ook al is dat in beleggingseenheden) vast moet liggen, dit niet toestaat.

Of en hoe dit opgelost gaat worden, is nog de vraag. Wel blijk maar weer eens dat soms wat sneller gereageerd mag worden (Klijnsma) en dat pensioen steeds weer een 'ministeries overkoepelende' zaak is, waarbij er te weinig centrale regie  - en dus kennis - is.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 28 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie