Pensioenleeftijd 68 jaar: welke gevolgen?

Pensioenleeftijd 68 jaar: welke gevolgen?
Op 1 januari 2018 wordt de pensioendatum verhoogd naar 68 jaar.

Werknemers bouwen een jaar langer pensioen op en krijgen (gemiddeld) een jaar korter pensioen. De pensioenkosten dalen met ca. 7%.

De AOW blijft in stapjes omhoog gaan tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Deze ingangsdatum zal de komende jaren verder omhoog gaan (naar verwachting 71,5 jaar in 2060).

Verschillende pensioenpotjes met verschillende pensioendata
Werknemers worden geconfronteerd met meerdere pensioenpotjes ook al werken zij hun hele leven bij dezelfde werkgever.

Het pensioen kan als volgt zijn opgebouwd:
- op leeftijd 65 jaar;
- op 67 jaar;
- en binnenkort dus vanaf 68 jaar.

En wat is de ingangsdatum van de AOW? Deze is afhankelijk van het geboortejaar.
Als de werknemer al wat langer werkt is de kans groot dat er premievrije pensioenen zijn.
- omdat de pensioenuitvoerder in het verleden contracten premievrij heeft gemaakt (bijvoorbeeld omdat de rekenrente de afgelopen jaren is gedaald en de pensioenuitvoerder met andere tarieven is gaan werken);
- of dat er een andere pensioenuitvoerder is gekozen door de werkgever;
- of dat er een ander pensioensysteem is ingevoerd (bijvoorbeeld van eindloon naar middelloon of beschikbare premie).

Kan de werknemer het pensioen op een zelfgekozen datum laten ingaan?
Pensioenregelingen kennen de mogelijkheid voor werknemers om zelf de pensioeningangsdatum te bepalen.

Dit is ook wettelijk vastgelegd. Er zijn wel wat beperkingen (bv pensioen moet starten 5 jaar na de ingangsdatum van de AOW).

Hoe werkt schuiven ingangsdatum pensioen?
Als de werknemer besluit dat het pensioen eerder in moet gaan dan de pensioendatum die in de polis staat, zal de pensioenuitvoerder een lager bedrag uitkeren dan wat in de pensioenopgave is gemeld. Er wordt immers korter premie betaald dan tot de pensioeningangsdatum en de pensioenuitvoerder gaat er vanuit dat deze gemiddeld langer moet uitkeren.

Als het pensioen later ingaat dan afgesproken, zal de pensioenuitvoerder een hoger bedrag uitkeren dan wat is afgesproken. Het pensioengeld is immers langer belegd en de pensioenuitvoerder hoeft gemiddeld korter uit te keren.

In het pensioenreglement staat welke factoren de pensioenuitvoerder hanteert om het pensioen eerder of later in te laten gaan.

Voorbeeld:

Werknemer heeft de volgende pensioenen opgebouwd:

·         een pensioen van € 2.000 per jaar dat gaat uitkeren op leeftijd 65 jaar

·         € 1.000,00 op leeftijd 67 jaar

·         € 500,00 op leeftijd 68 jaar

·         De AOW gaat in op leeftijd 67 jaar

De werknemer besluit dat het totale pensioen in moet gaan op leeftijd 67 jaar.

Het pensioen op leeftijd 65 jaar wordt twee jaar later uitgekeerd (en vermenigvuldigd met de factor 1,19) = € 2.000,00 * 1,19 = € 2.380,00

Het pensioen op leeftijd 67 jaar hoeft niet aangepast te worden = € 1.000,00

Het pensioen op leeftijd 68 jaar wordt 1 jaar vervroegd (factor 0,95) = €   475,00

Totaal uit te keren levenslang pensioen vanaf leeftijd 67 jaar € 3.855,00

Ook met het pensioenkapitaal dat in een beschikbare premieregeling wordt opgebouwd kan op dezelfde wijze worden geschoven.

Zoekplaatje
Het pensioen is zo wel een zoekplaatje geworden en niet echt overzichtelijk. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kan de werknemer met gebruik van de DigiD de eigen opgebouwde pensioenen bij alle werkgevers bekijken.

Steeds meer werkgevers bieden werknemers “een uurtje uitleg” van een pensioendeskundige aan om hun persoonlijke pensioensituatie in beeld te brengen. Zeker als wordt overgegaan van een gegarandeerd pensioen naar een pensioen waarbij de pensioenen belegd worden is dit geen overbodige luxe en past dit in de zorgvuldige en eerlijke voorlichting aan werknemers die worden geconfronteerd met een extra onzekerheid in hun pensioeninkomen.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 17 februari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie