Pensioennieuws 2009 selectie week 48

778122_news_textureNederland keurt overheidsingrijpen in pensioenen af

Slechts 25% van de Nederlanders vindt dat de overheid mag ingrijpen in het pensioen en bijna 60% vindt dat vakbonden een eventueel pensioengat via de cao moeten repareren, zo blijkt uit onderzoek van ADV Market Research in opdracht van FNV. Het merendeel van de Nederlanders blijkt er overigens goed van op de hoogte te zijn dat het kabinet naast de AOW-leeftijd ook die voor de aanvullende pensioenen wil verhogen. Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de mensen denkt zelf nadeel te gaan hebben van verhoging van de pensioenleeftijd.
bron: managersonline.nl

Financiële systeem blijft kwetsbaar

Na een turbulente periode is de acute dreiging voor de mondiale financiële stabiliteit sinds dit voorjaar afgenomen. Niettemin is de situatie nog steeds kwetsbaar. Het verbeterde marktsentiment leunt sterk op de buitengewone steunmaatregelen, die verstorend werken en daarom tijdig en gefaseerd moeten worden afgebouwd.
bron: kluwer.nl

FVP; Beëindiging instroom per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 eindigt de instroom in de FVP bijdrageregeling. Dit is op 13 oktober 2009 besloten in de bestuursvergadering van Stichting FVP. Belangrijkste reden voor dit besluit is het verwachte negatieve effect op de toekomstige vermogensontwikkeling van Stichting FVP. In verband met het feit dat thans onduidelijk is hoe het stichtingsvermogen zich zal ontwikkelen, heeft het bestuur reeds 7 juli 2009 besloten, als voorzorgsmaatregel tegen een eventueel vermogenstekort, de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 werkloos worden op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2014 en mogelijk te korten. Werknemers die voor 1 januari 2010 werkloos zijn geworden, worden in principe niet door deze maatregel getroffen.
bron: svb.nl

Elf procent UPO's te laat

Pensioenverzekeraars hebben dit jaar 89 procent van de uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) tijdig verstuurd, dat wil zeggen vóór 1 oktober 2009. Dat blijkt uit een steekproef van het Verbond van Verzekeraars onder pensioenverzekeraars die samen het grootste deel van de markt vertegenwoordigen.
bron: infinance.nl

Vanaf 1 april 2010 controle op toeslagenlabel

Vanaf 1 januari 2010 zijn alle pensioenuitvoerders verplicht om het toeslagenlabel op te nemen op alle daartoe aangewezen documenten, zoals de startbrief en het UPO. Om pensioenuitvoerders de mogelijkheid te bieden om het toeslagenlabel te baseren op actuele berekeningen, zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) pas vanaf 1 april 2010 gaan controleren of het toeslagenlabel op de juiste wijze is toegepast.
bron: afm.nl

Financiën en AFM beraden zich op WFT-vergunning Pensioen

Het ministerie van Financiën buigt zich binnenkort over de vraag of er een aparte WFT-vergunning voor pensioenadviseurs moet worden ingevoerd. Over de wenselijkheid daarvan heeft deskundigheidsinstituut CDFD onlangs advies uitgebracht. Financiën wacht nu op de AFM, die nog bezig is met een onderzoek naar de adviespraktijk.
bron: amweb.nl

Nederlanders hebben te hoge verwachting partnerpensioen

Pensioenkijker.nl heeft via een onderzoek op haar site onder 154 Nederlanders wiens partner was overleden vastgesteld dat de financiële situatie na het overlijden van de partner voor een meerderheid van de respondenten is verslechterd. Uit het onderzoek blijkt dat men net voldoende of te weinig inkomen heeft om rond te komen. Het vertrouwen in de financiële toekomst is laag. De kennis over pensioen is bij een groot deel van de respondenten beperkt.
bron: pensioenkijker.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 27 november 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas