Pensioennieuws 2009 selectie week 49

778122_news_textureDonner legt kritiek op AOW plannen naast zich neer

Minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) legt de kritiek van de Raad van State op de wijze waarop hij de AOW-leeftijd naar 67 jaar wil verhogen, vrijwel geheel naast zich neer. Donner zei afgelopen week bij het versturen van zijn AOW-wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat een gefaseerde en zelfs een versnelde optrekking van de AOW-leeftijd vanaf 2011 nauwelijks bijdraagt aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.
bron: fdselections.nl

lees hier: wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd

Pensioenstelsel is niet solidair

Het Nederlandse pensioenstelsel is toe aan een grondige revisie. De huidige inrichting van het pensioenstelsel werkt in het nadeel van sociaal zwakkeren en is zelfs in strijd met de Europese wetgeving rond gelijke behandeling.
Franchise in strijd met gelijke behandeling. Dat concludeert Emilie Schols. Zij is op 1 december aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd op het onderwerp pensioenregelingen. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: het pensioen van de overheid (de AOW), het werknemerspensioen en alles wat iedereen privé kan regelen voor zijn oudedag.
bron: kluwerfinancieelmanagement.nl

FIDIN wil aparte eisen pensioenadvies

De eindtermen voor levensverzekeringen zijn te beperkt en sluiten niet aan bij de advisering van pensioenen, concludeert FIDIN in de recent verschenen nota ‘Pensioenvisie - naar de verbetering van de advieskwaliteit en begrijpelijkheid van pensioenen'. Daarom bepleit FIDIN dat voor de pensioenadviseur specifieke eisen voor deskundigheid worden geformuleerd. Dit zou moeten gebeuren op basis van zelfregulering. Ook stelt de nota voor de transparantie van collectieve pensioenen en de positie van de deelnemers te verbeteren.
bron: vbnet

Inflatie opnieuw hoger

De inflatie is in november 2009 uitgekomen op 1,0 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in oktober. De inflatie is voor de vierde opeenvolgende maand gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de prijs van benzine had een inflatieverhogend effect.
bron: kluwer.nl

Geen prioriteit voor issues waardeoverdrachten

Waardeoverdracht, momenteel toch niet het minste issue in pensioenland, mag bij minister Donner niet rekenen op enige verhoogde belangstelling, laat staan actie. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van CDA-Kamerlid Omtzigt. "Ik heb op dit moment geen inzicht in de omvang van de bijbetalingen op waardeoverdracht." "Inmiddels is gestart met een onderzoek naar waardeoverdracht. Bedoeling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de praktijk van waardeoverdracht. De bijbetalingsproblematiek maakt daarvan onderdeel uit. Het onderzoek zal in het najaar van 2010 worden afgerond", aldus de bewindsman, die dus ook niet overloopt van 'haastige spoed'.
bron: vbnet.nl

Consultatie voorstel voor standaard risicoprofielen

Financiële ondernemingen hanteren bij het aanbieden en beheren van beleggingsproducten vaak verschillende risicoprofielen. Als zij wel dezelfde risicoprofielen gebruiken, worden die vaak verschillend ingevuld, waardoor het risico en rendement van die risicoprofielen verschilt. Er is de AFM veel aan gelegen een oplossing te bieden voor de verschillende in de markt bestaande namen en invullingen voor risicoprofielen. Zij heeft daarom een standaard indeling voor deze profielnamen ontwikkeld, die zij ter consultatie aan marktpartijen voorlegt.
bron: afm.nl

Pensioenkoepels: goed bestuur kan niet zonder goede medezeggenschap

Een pensioenfonds kan alleen adequaat worden bestuurd als intern toezicht en verantwoording goed zijn geregeld. Alle bij een fonds betrokken partijen moeten zich vertegenwoordigd gevoelen. Om die reden moet de medezeggenschap eenvoudiger. Gezien de structuurverschillen tussen bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen kan echter geen sprake zijn van een ‘one size fits all’- bestuursmodel. Dit stellen de drie pensioenkoepels VB, OPF en UvB in een gezamenlijke nota waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het debat over goed pensioenfondsbestuur en medezeggenschap.
bron: vbportal.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 4 december 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas