Pensioennieuws 2009 selectie week 50

778122_news_textureOnduidelijkheid kosten bij beschikbare premieregeling

De FM heeft een onderzoek gedaan naar kostentransparantie in premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen). De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn dat het  zeer slecht gesteld is met de kostentransparantie in de startbrief. Vaak is niet duidelijk welk deel van de premie wordt gebruikt voor pensioen op opbouwbasis,  risico en kosten. Verder ontbreekt in de startbrief regelmatig de ontwikkeling van deze delen in de tijd. Uit de  doorrekening van 4 scenario's voor een viertal maatmensen blijkt dat gemiddeld ongeveer 79 procent beschikbaar voor de aankoop van pensioen op de pensioendatum, 21 procent wordt besteed aan kosten (16 procent) en premies voor overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico (5 procent). Opvallend is dat de hoogte van de kosten van de onderzochte premieovereenkomsten erg verschillend is en varieert van nul procent tot 35 procent.
bron: afm.nl

CDA wil maatregelen tegen woekerpensioenen

Het CDA wil dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen neemt tegen woekerpensioenen. Daar heeft Tweede Kamerlid Omtzigt van het CDA woensdag, tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken, om gevraagd. Omtzigt zegt geschrokken te zijn van het deze week uitgekomen onderzoek van de AFM naar de beschikbare premieregelingen. Hij wil dat Donner regelt dat aanbieders van beschikbare premieregelingen aan hun klanten duidelijker maken welke kosten ze in rekening brengen. Ook vraagt hij aan de minister om te onderzoeken of een maximum gesteld kan worden aan de kosten die verrekend worden in de pensioenregelingen.
bron: infinance.nl

Inschatten financieel risico is lastig

Consumenten zijn wereldwijd nauwelijks in staat financiële risico's juist in te schatten, maar Nederlandse consumenten onderscheiden zich op dat vlak nog in positieve zin zo blijkt uit een internationaal onderzoek, waarvan TNS NIPO het Nederlandse deel voor zijn rekening nam. Het inschatten van financieel risico en rendement is een lastige opgave voor de consument, concludeert het rapport. Onderzoek in dertien landen wijst uit dat slechts 13% van de consumenten een juiste inschatting maakt bij een eenvoudige investering, de handel in aandelen of deelnemen aan een loterij. Opvallend is dat Nederlandse consumenten op dit vlak de hoogste ogen gooien, want van hen is 21% goed op de hoogte van de risico's.
bron: kluwer.nl

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat de verhoging van de AOW-leeftijd regelt is ingediend bij de Tweede Kamer. De AOW gaat in twee stappen omhoog naar 67 jaar. In 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. Dat betekent dat mensen die op 1 januari 2010 55 jaar en ouder zijn, nog met 65 hun AOW krijgen. Met de wet zijn ook het advies van de Raad van State en de reactie van het kabinet hierop meegestuurd.
bron: minszw.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 12 december 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas