Pensioennieuws 2010 selectie week 14

Pensioenpremies zullen gaan stijgen
Minister Donner heeft op 7 april 2010 een ontwerpbesluit wijziging van het Besluit FTK toetsingskader aan de Tweede Kamer gezonden in verband met de vaststelling van de parameters voor pensioenfondsen met ingang van 1 januari 2011. Het ontwerpbesluit gaat uit van een parameterwaarde van 6,8% voor het maximaal in te rekenen rendement op beursgenoteerde aandelen. In de toelichting op het ontwerpbesluit wordt onder meer ingegaan op de gevolgen voor de kostendekkende premie voor 2011 en de gevolgen voor lopende herstelplannen.

Werknemers krijgen dus te maken met hogere pensioenkosten, omdat er over de komende decennia met een lager rendement moet worden gerekend op iedere euro die nu wordt gespaard. Dat kan betekenen dat de premies worden verhoogd, of de beloofde uitkeringen worden verlaagd. De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid zich binnen vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit.
bron: opf.nl


Brief Donner over toekomst Nederlandse pensioenstelsel

In een brief van 7 april 2010 informeert minister Donner de Tweede Kamer over de kabinetsconclusies ten aanzien van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het kabinet reageert hiermee op de rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard die tot taak hadden om de kwetsbare punten van het huidige pensioenstelsel in kaart te brengen.
De commissie Goudswaard concludeerde dat er dringend enkele aanpassingen nodig zijn om het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen voor de langere termijn gezond te houden. Het kabinet onderschrijft de urgentie en doet concrete voorstellen voor aanpassingen. Daarmee wil het kabinet bereiken dat waar pensioengerechtigden zekerheid is toegezegd, deze ook wordt nagekomen. Zij moeten bovendien duidelijker dan nu het geval is te horen krijgen wat zij reëel aan pensioen kunnen verwachten. Waar sprake is van risico's moet daarover duidelijk worden gecommuniceerd. Ook krijgen pensioenfondsen ruimte om meer voorwaardelijke afspraken te maken met deelnemers.
De conclusies die het kabinet trekt zijn de basis voor gesprekken de komende maanden met sociale partners, die het primaat hebben ten aanzien van het stelsel van aanvullende pensioenen. Op basis daarvan beziet het kabinet welke wettelijke aanpassingen nodig zijn.
bron: opf.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zondag 11 april 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas