Pensioennieuws 2010 selectie week 37

Pensioenstelsel kan snel worden aangepast

Als de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd in behandeling neemt, is het met een zeer strak schema mogelijk om al vanaf 1 januari 2011 in de pensioenregelingen rekening te houden met de stijgende levensverwachting. Dit staat een brief over de aanpak van de pensioenproblematiek die minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister zegt de Tweede Kamer toe het wetsvoorstel met een nota van wijziging aan te zullen passen aan het Pensioenakkoord dat de organisaties van werkgevers en werknemers afgelopen voorjaar hebben gesloten. Het gaat daarbij om de flexibilisering en de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen.
Lees de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer.

Pensioenfonds Zorg presenteert eigen crisisplan

Als markten tegen blijven zitten, kunnen 1,2 miljoen werknemers in de zorg een verhoging van de premie voor de kiezen krijgen van 2,5%-punt, waarvan de helft overigens voor rekening van de werkgever komt. Als dat voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn onvoldoende is om te herstellen, kunnen de ruim twee miljoen deelnemers daarbovenop een korting op hun opgebouwde rechten en pensioenuitkeringen van maximaal 10% tegemoetzien.
bron: fdselections.nl

Vandaag ontving de redactie een kopie van de brief die Pensioenfonds Zorg aan haar deelnemers heeft verstuurd. De  Brief pensioenfonds Zorg is hier te lezen.

UPO-modellen 2011 gepubliceerd

Het betreft de modellen voor actieven, einde deelneming en gewezen deelnemers. Bovendien zijn de bijbehorende handleidingen geactualiseerd. Ook is er een nieuw document met veelgestelde vragen beschikbaar. De UPO-modellen 2011 voor beroepspensioenregelingen volgen eind september. De modellen voor inkomensverzekeraars zijn naar verwachting eind van dit jaar beschikbaar.
bron: uniformpensioenoverzicht.nl

Ondernemers kiezen toch voor pensioen

Nu ook de grote pensioenfondsen hun dekkingsgraden dramatisch hebben zien dalen, is de onrust over pensioenen compleet. Toch is pensioen nog altijd een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, vinden de meeste ondernemers. FD Entrepreneur sprak er zeven. Een enkele ondernemer kiest er bewust voor om geen pensioen te regelen, of doet dat met tegenzin.
lees de verslagen op fdselections.nl

Klant wordt zelden besproken aan de top

Deze week presenteerden Roger Peverelli en Reggy de Feniks hun boek 'Reinventing Financial Services. What consumers expect from future banks and insurers'. In het boek wordt beschreven of, en zo ja hoe, banken en verzekeraars invulling geven aan het begrip 'klant centraal'.
bron: vbnet.nl

Banksparen ondergraaft positie levensverzekeraars

De consument, die spaart voor de oude dag of het aflossen van een hypotheek, lijkt te profiteren van de toegenomen concurrentie tussen enerzijds levensverzekeraars en anderzijds banken en beleggingsinstellingen, schrijft DNB in zijn kwartaalbericht. Nederlanders leggen elk jaar met steun van de fiscus miljarden euro's opzij om zelf te sparen voor de oude dag of voor de aflossing van een hypotheek. Ze kunnen daarvoor terecht bij levensverzekeraars, maar sinds 2008 dankzij de Wet Banksparen ook bij banken en beleggingsinstellingen. Volgens DNB zijn de banken sindsdien in opmars en staat de winstgevendheid van de levensverzekeraars onder druk.
bron: infinance.nl

STAR-advies pensioenopbouw bij loondispensatie

De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft een advies uitgebracht aan sociale partners, VB, OPF en het Verbond van Verzekeraars over de mogelijkheden voor pensioenopbouw in het geval er sprake is van loondispensatie. De STAR adviseert om in dit geval de verdiencapaciteit of loonwaarde (dat is een percentage van het wettelijk minimum loon) te beschouwen als een deeltijdpercentage en de betreffende pensioenfranchise overeenkomstig te verlagen.
bron: vbportal.nl

Besluit pensioen eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht en stamrechten

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Het besluit bevat nieuw beleid over uitstel van de pensioendatum bij doorwerken als ondernemer na het einde van de dienstbetrekking, en over pensioenregelingen met een te hoog partnerpensioen. Ook voorziet het besluit in een stroomlijning met de vennootschapsbelasting bij de berekening van de relevante kosten van de pensioenregeling bij eigen beheer. Verder heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt een besluit in te trekken dat zijn belang verloren heeft.
bron: minfin.nl

Iedere week publiceert Nationaal Pensioenweblog een selectie van het pensioennieuws. Naast de gebruikelijke artikelen wordt aan het eind van de week een selectie gepubliceerd van het pensioen nieuws van de afgelopen week. We publiceren een korte samenvatting, zonder verder commentaar.Als je tips hebt voor de rubriek pensioen nieuws, neem gerust contact met ons op.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 17 september 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas