Pensioennieuws 2010 selectie week 39

Pensioenleeftijd naar 66 jaar, 67 wordt niet genoemd

De krimp van de beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. De vergrijzing noopt tot een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt. Zo is er een rechtstreeks verband tussen voldoende handen aan het bed straks en het besluit de AOW-leeftijd op te trekken nu.
bron: rtlz

Bijna miljoen deelnemers verzekerde pensioenregeling

Bijna 27.000 werkgevers hebben een collectief pensioencontract gesloten met een verzekeraar. zo blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB. Via deze contracten zijn de pensioenaanspraken van 936.000 medewerkers verzekerd.
bron: amweb.nl

Verbod op sekseonderscheid bij verzekeraars

Verzekeringspremies mogen niet langer afhangen van het geslacht van de verzekerde. Dit stelt de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in een advies. Dat meldt de Belgische krant De Tijd. Verzekeraars willen nog weleens verschillende premies hanteren voor bijvoorbeeld auto- en levensverzekeringen.
bron: infinance.nl

Verbond wil sekse-onderscheid in levenpolis behouden

Dat in levensverzekeringen verschillende premies worden gehanteerd voor mannen en vrouwen, is conform de Europese wetgeving. Een dergelijk onderscheid komt bovendien tegemoet aan de behoefte van consumenten, zo reageert het Verbond van Verzekeraars op het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie om alle sekse-onderscheid in verzekeringen te verbieden.
bron: amweb.nl

Hoogduin (DNB): kosten herstel pensioenfondsen niet overdrijven

Het laten herstellen van de buffers van de Nederlandse pensioenfondsen door bepaalde ingrepen kan wat economische groei kosten, maar dit moet niet overdreven worden.
bron: rtlz

CDFD vraagt mening over module WFT-pensioen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met de  marktconsultatie voor de nieuwe WFT-module voor pensioenverzekeringen. Met deze module worden de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering aangescherpt. Marktpartijen kunnen tot vóór 18 oktober reageren op de inhoud van het document. In het consulatiedocument zijn achtergrond, uitgangspunten en eindtermen van de pensioenmodule opgenomen. De eindtermen beschrijven over welke kennis, vaardigheden, competenties en gedrag de WFT-pensioenadviseur minimaal moet beschikken. De beoogde invoering van de module pensioenverzekeringen is 1 januari 2012. Het CDFD adviseert daarbij een overgangstermijn van een jaar aan te houden.
bron: amweb.nl

Internetraadpleging aanpassing bestuursmodel pensioenfondsen

Het kabinet heeft in 2009 een speciale website gelanceerd om organisaties en individuele burgers de gelegenheid te geven hun zegje te doen over wet- en regelgeving in wording. Op deze website kunt u tot 21 oktober a.s. reageren op het voorontwerp van wet waarin de wijziging van de Pensioenwet wordt geregeld met het oog op de aanpassing van het bestuursmodel van pensioenfondsen.
consultatie

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 1 oktober 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas