Pensioennieuws 2010 selectie week 4

Pensioentop weg na DNB-actie

Zes van de veertien bestuurders van pensioenfonds PME voor de grootmetaal stappen op. In plaats van hen worden twee externe beleggingsexperts aangesteld. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het fonds eind vorig jaar met een 'aanwijzing' op de vingers getikt. DNB heeft geëist dat de controle van het bestuur over de beleggingen aanzienlijk wordt verbeterd.
bron: fdselections.nl

zie ook verklaring PME


Kockelkoren (AFM) wil producttoets vooraf bij wet eisen

Aanbieders van financiële producten moeten nieuwe producten zelf vooraf een kritische test laten ondergaan. Dat vindt Theodor Kockelkoren, een van de bestuurders van de Autoriteit Financiële Markten. Die plicht moet niet vastgelegd worden in een gedragscode ("want die heeft zich ineffectief getoond"), maar moet wettelijk worden afgedwongen.
bron: amweb.nl


AG publiceert Notitie AG-tafel 2003-2008

Begin 2007 publiceerde het AG de AG-tafel 2000–2005. In aanvulling daarop zijn in 2008 en 2009 updates van deze tafel uitgebracht (AG-tafel 2001–2006 en 2002–2007). Begin november 2009 is over de stand van zaken bij de ontwikkeling van de AG-prognosetafel gemeld dat het AG ook een update 2003–2008 zou publiceren op het moment dat het CBS de vijfjaars sterftestatistiek zou verstrekken. Na ontvangst van deze statistieken eind december zijn deze verwerkt tot de nieuwe AG tafel 2003-2008. Tevens zijn de uitkomsten van deze AG tafel beoordeeld in het kader van de eerder uitgebrachte leidraad in verband met het nog niet beschikbaar zijn van de herziene AG prognosetafels. De resultaten van de AG-tafel 2003–2008 zijn met de direct betrokkenen besproken en zorgvuldig afgestemd.

Uit de resultaten van de AG-tafel 2003–2008 komt opnieuw naar voren dat de eerder afgegeven prognoses duidelijk zijn onderschat. In de AG-leidraad is vermeld dat de certificerende actuaris, op moment van toetsing, rekening dient te houden met (actuele) ontwikkelingen, in samenhang met het gehele stelsel van actuariële grondslagen. Mede op basis hiervan dient – waar nodig - rekening gehouden te worden met het feit dat de prognose van de levensverwachting moet worden bijgesteld.
bron: ag-ai.nl


Wetsvoorstel multi-opf aangenomen

Het wetsvoorstel multi-opf (kamerstukken 32 141) is op 26 januari 2010 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.  Drie amendementen van de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Linhard (PvdA) zijn eveneens aangenomen.
Het eerste amendement van Omtzigt en Linhard (nr. 9) bepaalt dat de statuten van een multi-opf een bepaling moet bevatten over de wijze waarop tot uittreding kan worden overgegaan.
Het tweede amendement (nr. 10) kent de deelnemersraad van een pensioenfonds expliciet het recht toe advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van het pensioenfonds tot samenvoeging met een ander pensioenfonds.
Het derde amendement (nr. 11) bepaalt dat bij de samenvoeging van pensioenfondsen in een multi-opf het gehele vermogen moet worden ingebracht.
Een amendement van de Tweede Kamerleden Koser Kaya en Blok (nr.8) over verplichte vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur van een multi-opf is verworpen.
bron: opf.nl


Helft MKB verwacht minder pensioen

Volgens onderzoek van de Amersfoortse verwacht 51 procent van de MKB-ondernemers door de economische omstandigheden minder pensioen te krijgen. 54 Procent bouwt op dit moment zelfs een te klein pensioen op om van rond te komen, of heeft helemaal geen pensioen. Bijna de helft van de ondernemers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
bron: infinance.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 30 januari 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas