Pensioennieuws 2010 selectie week 45

Onderstaand tref je een overzicht aan van een selectie van het belangrijkste pensioen nieuws van de afgelopen week. Wij publiceren een korte samenvatting van het pensioen nieuws zonder commentaar. Deze week in het nieuws:

Rekenrente pensioenfondsen niet aangepast

Op 9 november jl. heeft de Tweede Kamer twee moties aanvaard over de rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren. Minister Kamp echter wil de rekenrente niet aanpassen.

De motie Ulenbelt vraagt de regering om nu de rekenrente te herzien, ten einde het verlagen van pensioenen enkel en alleen door toepassing van de actuele lage rente te voorkomen (Kamerstukken II 2010/11, 32 043, nr. 12). De, gewijzigde, motie Van Dijck c.s. vraagt de regering mogelijke alternatieve risicovrije rentes en de effecten daarvan op de dekkingsgraden van pensioenfondsen te onderzoeken, en de Kamer hierover voor 16 december a.s. te rapporteren (Kamerstukken II 2010/11, 32 043, nr. 15).

Minister Kamp reageert: "Het kabinet acht het, in afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, niet verstandig de rekenrente nu al aan te passen."

"Ik ben van het plan het onderzoek naar de alternatieve risicovrije rekenrentes, zoals de motie Van Dijck c.s vraagt, zo spoedig mogelijk af te ronden. De uitkomst ervan zal ik inbrengen in het overleg de komende maanden met de sociale partners over de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Ik ga ervan uit dat de uitkomst ook meeweegt in het breed gedragen pakket van maatregelen, gericht op het behoud van een collectief en solidair toekomstbestendig pensioenstelsel. Uiteraard ben ik bereid uw Kamer het onderzoek naar een alternatieve rente, hangende het overleg met de sociale partners, te doen toekomen zodra het onderzoek gereed is."
bron: ministerie SZW

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen in Nederland is eind oktober met twee procentpunten gestegen ten opzichte van eind september. De dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds stond in de PensioenThermometer van Aon Hewitt eind oktober op 100 procent. De toename van de dekkingsgraad in oktober is vrijwel geheel veroorzaakt door de stijging van de rente. De waardebeleggingen zijn eind oktober licht lager dan eind september.
bron: infinance.nl

Stresstest voor pensioenfondsen

De circa zeshonderd Nederlandse pensioenfondsen worden onderworpen aan periodiek af te nemen stresstesten, zoals eerder de banken die moesten ondergaan. De testen moeten de pensioenfondsen en hun deelnemers meer inzicht geven in de risico's die ze op korte termijn lopen. Pensioenfondsen richten zich nu in hun toekomstplannen primair op scenario's voor de lange termijn, waarbij er vooral met positieve beurs- en renteontwikkelingen rekening wordt gehouden.
bron: fdselections.nl

Slechts 60 procent AOW gedekt door premies

Er is in de eerste helft van 2010 ruim 500 miljoen euro meer uitgegeven aan de AOW dan in het eerste halfjaar van 2009. Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen personen een AOW-uitkering. De AOW-uitgaven worden nog maar voor ruim 60 procent gedekt door de premies, meldt het CBS.
bron: infinance.nl

DNB: gevaren van lage rentestand

De huidige lage rentestand kan verkeerde prikkels geven en tot nieuwe financiële onevenwichtigheden leiden, omdat banken meer risico's nemen. Dat stelt DNB in een vandaag gepubliceerd rapport. Door de lage rente leveren spaartegoeden en vastrentende beleggingen minder op. Als de rendementen achterblijven bij de eerder verwachte opbrengsten kunnen tekorten ontstaan, bijvoorbeeld bij de opbouw van een pensioenvoorziening of het spaardeel van een hypotheek.
bron: infinance.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 13 november 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas