Pensioennieuws 2010 selectie week 5

Duizenden ondernemers slachtoffer pensioentruc

Tussenpersonen hebben naar schatting duizenden bedrijven uit het mkb opgezadeld met onnodig dure pensioenregelingen om zo een hogere provisie op te strijken. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Het gaat om individuele pensioenpolissen, die aan bedrijven worden aangeprezen als een 'semi-collectieve' polis of mantelovereenkomst. Deze aanduiding maakt dat bedrijven en hun werknemers denken goedkope polissen af te sluiten. Anders dan bij een echte collectieve polis, krijgt de tussenpersoon echter niet één keer provisie, maar wordt voor iedere polis apart betaald.
bron: fdselections.nl


Stand van zaken Pensioenregister

Het Pensioenregister zal vanaf 1 januari 2011 alle Nederlanders via een website inzicht geven in het pensioen waar zij vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht op hebben. De bouw van het Pensioenregister is volgens artikel 51 van de Pensioenwet de verantwoordelijkheid van de pensioensector. De Pensioenkoepels (VB, OPF en UvB) hebben daarom samen met het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de Stichting Pensioenregister in het leven geroepen. Deze stichting zorgt ervoor dat de pensioensector aan de wettelijke verplichting gaat voldoen.
Begin 2009 zijn de feitelijke werkzaamheden begonnen. Atos Origin heeft de opdracht gekregen om de ICT-omgeving te bouwen. In de loop van 2010 worden alle pensioenfondsen aangesloten op de website.

Het Pensioenregister zal geen centrale databank worden, maar een geavanceerde zoekmachine. Dit betekent dat als iemand zijn/haar gegevens opvraagt, de zoekmachine de meest recente informatie ophaalt en die bundelt en aan de aanvrager presenteert op de persoonlijke pagina op de website van het Pensioenregister.
bron: vbportal.nl


Vervallen terugwenteling lijfrentepremie

Gebleken is dat er foutieve informatie wordt verschaft, o.m. in vakartikelen en nieuwsbrieven, op het punt van het komen vervallen van de terugwentelingsmogelijkheid die de Wet IB 2001 nu nog biedt. Men vergist zich daarbij in het (belasting)jaar met ingang van wanneer de mogelijkheid komt te vervallen. Dat is jammer, wekt verwarring en roept bovendien vragen op. Voor de duidelijkheid het volgende.

Lijfrentepremies zijn aftrekbaar indien ze zijn betaald of verrekend in het kalenderjaar of in de eerste 3 maanden van het volgende kalenderjaar (terugwenteling). Dit is geregeld in het huidige artikel 3.130, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001.
Door de aanname van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Staatsblad 2009, nr. 611) komt deze algemene terugwentelingsmogelijkheid te vervallen, echter pas met ingang van belastingjaar 2011. Dit is geregeld in artikel III, onderdeel P, van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010. Dat onderdeel bepaalt dat in verband daarmee het huidige artikel 3.130, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 met ingang van 2011 komt te vervallen.

Wat houdt dat concreet in? De – uiterlijk – op 31 maart 2012 betaalde lijfrentepremies kunnen niet meer worden teruggewenteld naar belastingjaar 2011. Vóór 1 april 2011 betaalde lijfrentepremies kunnen dus “gewoon” nog worden teruggewenteld naar belastingjaar 2010. Dit is bepaald in de wettekst van het lopende jaar (2010!).
De terugwentelingstermijn van 6 maanden voor lijfrentepremies bij staking van een onderneming en/of de omzetting van de fiscale oudedagsreserve blijft overigens gehandhaafd (zie Memorie van Toelichting TK 32 130, nr. 3, blz. 17 en 55, alsmede Staatsblad 2009, nr. 611).
bron: fiscaalleven.nl


Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Besluit van 22 januari 2010 , nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372. Dit besluit vervangt het besluit van 6 juli 2009, nr. CPP2009/1028M over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (kapitaalverzekeringen en lijfrenteverzekeringen). Het besluit wordt uitgebracht omdat de compensatieregelingen ook betrekking kunnen hebben op situaties waarin gouden-handdrukstamrechten zijn overeengekomen met levensverzekeraars.
bron: minfin.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 6 februari 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas